fbpx

Hvad betyder grit?

Hvad betyder grit? Inden for psykologi er grit et positivt, ikke-kognitivt træk baseret på en persons udholdenhed og indsats kombineret med passion for et bestemt langsigtet mål eller en sluttilstand (en stærk motivation for at nå et mål). Denne udholdenhed i indsatsen fremmer overvindelsen af de forhindringer eller udfordringer, der ligger på vejen [...]

Hvad betyder grit?2022-05-12T10:18:36+02:00

Hvad er den integrale idé?

Hvad er den integrale idé? Den Integrale Idé Hvad er den integrale idé? Den integrale ide er en Udviklingsvej, der bygger på antagelsen om, at mennesker udvikler sig i kvalitative spring, og disse spring foretages imellem forskellige mentale platforme Vores livs- og udviklingsrejse er bestemt af den måde, hvorpå vi tænker, føler [...]

Hvad er den integrale idé?2022-06-08T10:44:09+02:00

Hvad er Personlige Vækstfaktorer?

Hvad er Personlige Vækstfaktorer? Hvad er Personlige Vækstfaktorer? Hvad er Personlige Vækstfaktorer? Mennesker der føler sig hjemme i det gule rum har på mange af livets områder den personlige og mentale frihed til at realisere deres iboende potentiale og sætte sig selv i centrum for sit eget liv. Det er mennesker med [...]

Hvad er Personlige Vækstfaktorer?2022-06-08T19:27:44+02:00

Hvad er relationsfaktorer?

Hvad er relationsfaktorer? Relations-Faktorer Mennesker der føler sig hjemme i det grønne rum viser stor interesse for deres medmennesker, og bruger meget tid på at sætte sig ind i og forstå andres tanker, følelser og handlinger. De er socialt nysgerrige, åbne og tolerante, og har i kraft af deres fokus på følelser og [...]

Hvad er relationsfaktorer?2022-06-10T17:11:31+02:00

Hvad er resultatfaktorer?

Hvad er resultatfaktorer? Resultatfaktorer Mennesker der føler sig hjemme i det røde rum står på en stærk personlig og mental platform, og er godt rustede til at klare sig igennem vanskelige, kritiske og udfordrende opgaver. Det er mennesker med en indre trang til konstant at udføre opgaverne bedre, hurtigere og mere effektivt. De [...]

Hvad er resultatfaktorer?2022-06-08T19:44:46+02:00

Hvad er metodefaktorer?

Hvad er metodefaktorer? Metodefaktorer Mennesker der føler sig hjemme i det blå rum foretrækker orden, regelmæssighed og stabilitet, og har det bedst med tydelige rammer, klare regler og faste strukturer. Det er mennesker, der foretrækker at løse opgaverne på grundlag af en veldefineret og præcis viden i et kendt og forudsigeligt univers. I [...]

Hvad er metodefaktorer?2022-06-08T19:39:51+02:00

Hvad er the big five?

Hvad er the big five? Hvad er the big five? Amerikaneren James McKeen Cattel, konstruerer i 1894 den første mentale test verden har set. Det var ikke nogen succes i forhold til det som testen var skabt til at sige noget om! Alfred Binet havde større succes med forudsigelsessikkerheden, idet hans intelligenstest lå [...]

Hvad er the big five?2022-06-08T11:28:19+02:00

Hvad er trækteori?

Hvad er trækteori? Amerikanerne er praktiske mennesker. De tager en fordybet teori og gør den praktisk anvendelig. Op igennem det 20. århundrede har de igennem både kliniske forsøg og indsamling af store datamængder identificeret en række personlighedstræk, der i dag anvendes indenfor både forsvaret og erhvervslivet. Den trækteoretiske skole opfatter personligheden som en [...]

Hvad er trækteori?2022-06-08T12:35:18+02:00

Hvad er IPA analyse?

Hvad er IPA analyse? Hvad er IPA analyse? IPA – Integral personlighedsanalyse IPA-Analysen er et oplæg til en samtale hvor resultatet og kvaliteten skabes i dialogen mellem to mennesker. 12 personlighedstræk IPA Analysens 12 personlighedstræk er opdelt på fire hovedfaktorer illustreret med hver sin farve. Hver hovedfaktor skal opfattes som en [...]

Hvad er IPA analyse?2022-06-08T19:25:03+02:00

Hvem er Carl Gustav Jung?

Hvem er Carl Gustav Jung? Carl Gustav Jung (26. juli 1875 - 6. juni 1961) var en indflydelsesrig psykolog, der etablerede området analytisk psykologi. Jung er kendt for sin teoretisering om det menneskelige ubevidste, herunder ideen om, at der er en kollektiv ubevidsthed, som alle mennesker deler. Han udviklede også en type psykoterapi - [...]

Hvem er Carl Gustav Jung?2022-06-08T17:29:27+02:00
Go to Top