IPA JobMatch

At forstå i hvilken grad en persons personlige kvalifikationer matcher kravene til personligheden som jobbet stiller, er vigtig viden i jeres ansættelsesproces eller medarbejderudvikling og kan hjælpe jer med at sikre den rette kandidat til jobbet.

Hjem » Forskning » IPA JobMatch – jobbet set indefra

IPA JobMatch 4 karakteristika

Regelstyring

I hvilken grad er opgaveløsningen præget af en klar og velstruktureret styring af indsatserne, en regel- og rutinepræget dagligdag og en sagsorienteret og faglig  til opgaverne. Man belønnes for grundighed, faglig dygtighed og præcision i udførelsen af opgaverne.

Individuel Målorientering

I hvilken grad ligger fokus på den individuelle præstation og individuelle succes, høje forventninger og et konkurrence orienteret miljø med klare mål for den enkelte. Man belønnes for beslutsomhed, hurtighed og individuel målopfyldelse.

Teamorientering

I hvilken grad er kulturen tillidsbåret og procesorienteret og miljøet præget af en høj grad af åbenhed, tolerance og samarbejde. Man vægter sociale kompetencer højt, og mange opgaver løses i teams, hvor man kompletterer hinandens færdigheder.

Usikkerhedsindhold

I hvilken grad løses opgavernes i en foranderlig og uforudsigelig verden uden faste og målbare holdepunkter. Hvor der er metode og tankemæssig frihed, få regler og begrænsninger, og den enkelte belønnes for idérigdom, kreativitet og evnen til at håndtere komplekse opgaver.

Fuldt ud integreret & dynamisk HR-System

Vores mission er udviklingen af et sammenhængende og dækkende rekrutteringskoncept. Det samlede koncept består nu af:

IPA JobMatch

En del af de kompetencer virksomheden efterspørger til et givet job er rimelig faktuelle og målbare. Hvor mange af disse kvalifikationer og kompetencer er et ”must have” for virksomheden, og hvilke personlige kvalifikationer er et ”must have”? Det er helt afgørende at få disse personlige kvalifikationer defineret, beskrevet og prioriteret. Alt dette hjælper IPA JobMatch med at afklare.

Anvendelse

Med IPA JobMatch-Analyse får du mulighed for at spejle de personlige kvalifikationer hos en kandidat, i de krav det aktuelle job stiller til kandidaten. Det sker fordi IPA Core (Personligheden) og IPA JobMatch (Jobbet) er bygget op omkring den samme idé og model. Hvor IPA Core måler personligheden ”set indefra”, det enkelte menneske, vender IPA JobMatch kikkerten mod jobbets indhold, krav og karakter, set ”indefra jobbet”.

Format

IPA JobMatch har fokus på Regelstyring, Individuel Målorientering, Teamorientering og Usikkerhedsindhold. IPA JobMatch er bygget op omkring 192 udsagn og måler på 12 skalaer, der skala for skala afspejler IPA Core Analysen. Eksempelvis måler IPA Core en persons Systemorientering, mens JobMatch måler jobbets Systemindhold. Således kan man på hver af de 12 skalaer på henholdsvis IPA Core og IPA JobMatch se, i hvilken grad person og job matcher hinanden.

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne

Kom i gang nu