IPA Kundeanalyse

At forstå din virksomheds funktionsniveau i forhold til omgivelserne gennem en kundetilfredshedsanalyse, der vender blikket indad mod behovsdækning og processer og relationer.

Hjem » Software & Analyser » Kundeanalyser

IPA Kundeanalyse Model

Funktionelt input

x

Overordnet input

x

Relationsmæssigt input

x

Kundetilfredshed (Output)

x

Fuldt ud integreret & dynamisk HR-System

Vores mission er udviklingen af et sammenhængende og dækkende rekrutteringskoncept. Det samlede koncept består nu af:

IPA Kundeanalyse

Fordelen ved IPA Kundeanalyse er data på alle niveauer, fra individ, funktion og helhed. Analysen muliggør konkrete udviklingstiltag i forhold til de mennesker og afdelinger der bliver målt på og samtidig med at kunne bevare det mere overordnede og strategiske overblik i forhold til udvikling af hele virksomheden.

Tredelt model

Analysen har en tredelt tilgang til kundetilfredshed. For det første betragtes den hele virksomhed og dens samlede interaktioner med omgivelserne. For det andet er fokus på kunderelationer, med høj grad af involvering. For det tredje fokuseres der på mennesker, relationer og processer, idet kundetilfredshed opfattes som et produkt af relationer imellem mennesker.

Format

IPA Kundeanalyse lader kvantitative og kvalitative data komplettere hinanden for at få det størst mulige udbytte af analysen. Vi måler kvantitativt med et spørgeskema, hvor hver virksomhed placeres på en skala i en 16 faktor analyse. Det følges op kvalitativt gennem et interviewskema, hvor virksomhedens kunder får lejlighed til at uddybe deres oplevelser gennem en dialog med intervieweren.

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne

Kom i gang nu