Hvad beskæftiger en HR medarbejder sig med?

Hvad beskæftiger en HR medarbejder sig med? Human Resources afdelinger arbejder i dag stadig med personaleudvikling – og er specilister inden for bl. a. rekruttering, personlighedstests, onboarding, talentudvikling, motivation, arbejdsmiljø, løn, personalejura og offboarding

Hvordan arbejder HR med virksomhedens medarbejdere?

Formålet med HRs arbejde med virksomhedens medarbejdere er, at fastholde medarbejdere ved hjælp af en stærk virksomhedskultur med blandt andet god trivsel, høj motivation og kompetenceudvikling.

Det gør de ud fra 5 overordnede opgaver:

1. En stærk virksomhedskultur

For at skabe en stærk virksomhedskultur er det først og fremmest vigtigt, at HR finder medarbejdere, der passer ind i virksomheden ud fra personlighed og kompetencer.

Det gør de blandt andet ved at sammensætte teams, hvor medarbejderne passer sammen og komplimenterer hinanden både fagligt og personligt.

Det vil også være HR, der står for at skabe et socialt miljø. Det kan blandt andet være firmafester og andre arrangementer for de ansatte.

2. Motiverede medarbejdere

HR skal sørge for, at medarbejderne oplever motivation i jobbet, så de ikke søger over til en anden virksomhed.

Det kan blandt andet gøre ved, at:

  • Give medarbejderne arbejdsopgaver, der matcher deres interesse og kompetencer, så de forbliver motiveret i gennem deres ansættelse hos virksomheden.
  • Sørge for kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder gennem kurser.

3. God trivsel

God trivsel har en afgørende betydning for at fastholde dygtige medarbejdere.

Mistrives en medarbejder eller har personlige problemer, der har indflydelse på deres arbejde, skal HR gribe ind. Her skal HR hjælpe medarbejderen med at gøre arbejdspladsen til et rart sted at være.

HR identificerer og forbedrer medarbejdere i trivsel eller mistrivsel ved brug af spørgeskemaer, MUS-samtaler, håndtering af fravær, forfremmelse, løn og udviklingstilbud.

4. Fair vilkår

HR står for at udforme og kommunikere personalejuraen.

Det kan f.eks. være i form af ansættelseskontrakter, fratrædelsesregler, konkurrenceklausuler, barsel, ferie og overenskomster.

5. Optimalt arbejdsmiljø

Optimal indretning af det fysiske arbejdsmiljø er også HRs ansvar.

Det kan blandt andet være beslutninger omkring storrumskontorer, enkeltmandskontorer, mødelokaler og stillezoner.

… Nu er vi nået til HR-medarbejdernes rekrutteringsopgaver, som også skal styrke virksomhedens base af medarbejdere.

Læs om hvad beskæftiger en HR medarbejder sig med? på IPA Nordics hjemmeside