Jeres Cockpit til

Strategisk HR understøtter morgendagens HR-profiler gennem vores automatisering og digitalisering af HR-processer. Med vores cockpit af værktøjer i ryggen, er du i stand til at fokusere på det strategiske valg i rekruttering, trivsel, og udvikling på arbejdspladsen.

Rekruttering

IPA Core kan anvendes til rekruttering og udvikling af mennesker i arbejdslivet. Den er udviklet til at afdække en persons personlighed og adfærdsmønstre, for at sikre et kompatibelt match i arbejdsmæssige sammenhænge. Det er også et modsvar til den største rekrutteringsfejl i dag, som er “ansættelsesspejlet”. Vi ansætter en kopi af os selv. 360⁰ cockpittet analyserer automatisk teamet og anskueliggør, hvor der i teamet mangler komplementære kompetencer eller hvor der er behov for mere af det samme.

Udvikling

IPA JobMatch sammenligner de enkelte træk i personlighedsanalysen 1:1 med de træk jobbet kræver. Styrker og opmærksomhedspunkter italesættes og der arbejdes på en udviklingsplan. IPA Leadership giver mulighed for at spotte ledertalenter i virksomheden. Forskningen i de indbyrdes korrelationer mellem de enkelte træk viser, hvor det fremtidige lederpotentiale befinder sig i organisationen. En intern forfremmelseskultur og fokus på den enkeltes behov øger medarbejder trivsel.

IPA Culture

x

Intelligent MUS

Den Intelligente MUS samtale er hjørnestenen i Strategisk HR’s værktøjskasse for at udvikle medarbejderen. Udgangspunktet er medarbejderen, jobbet, lederen og virksomhedens kultur. IMUS Fungerer fantastisk som en løbende udviklingssamtale, der kan foldes ude månedligt eller kvartalsmæssigt, og med udgangspunkt i relevante emner.

Fuldt ud integreret & dynamisk HR-System

Vores mission er udviklingen af et sammenhængende og dækkende rekrutteringskoncept. Det samlede koncept består nu af:

Dynamisk Rapportering

Strategisk HR’s 360⁰ Cockpit giver visuelt og skriftlig adgang til svar fra analyserne. Der kan genereres mere eller mindre omfattende rapporter af analyserne, som handouts eller vejledning i feedback. Kommentarer baseret på samtalen kan tilknyttes den enkeltes analyse til senere brug i eksempelvis løbende udviklingssamtaler.

Sammenligning

Det er muligt at sammenligne personers træk i IPA 360° Cockpit. Det bruges til at se, om en person er komplementær med en anden, leder eller team. Samtidig er det et stærkt pre-konfliktløsningsværktøj.

Flere Sprog

Brugeren af HR-Systemet vælger selv hvilket sprog, analyserne ønskes besvaret på og er tilgængeligt på følgende sprog

  • Dansk, Engelsk, Tysk, Norsk, Svensk, Finsk, Hollandsk

Den skriftlige tilbagemelding er tilgængeligt på følgende sprog

  • Dansk, Engelsk, Tysk

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne