INTERNATIONALISERING med langsigtet fundament

INTERNATIONALISERING med langsigtet fundament. En mellem stor virksomhed i Danmark skal etablere nye salgskontorer i tre Europæiske lande hvor man ikke tidligere har været repræsenteret. Der tilknyttes en ekstern HR-konsulent til at varetage de HR-mæssige udfordringer i den forbindelse.

Der udarbejdes en handlingsplan for at sikre en effektiv viden og erfaringsoverførsel til de tre nye salgskontorer.

Handlingsplan

Handlingsplanen indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Klarlægning af nøgle kompetencer samt hvilke stillinger der er brug for til at starte de tre nye kontorer op
  • Identifikation af nuværende medarbejdere internt i virksomheden der besidder den relevante viden og erfaring
  • Identifikation af projektledere som kan overføre den nødvendige teknologi og viden til de tre nye kontorer
  • Udvælgelse af personer fra hovedkontoret som skal overføre den nødvendige viden og teknologi til de nye kontorer
  • Udvikling af en plan for målrettet fastholdelse af de ovennævnte medarbejdere med den nødvendige viden og erfaring
  • Fastlæggelse af overførsel af viden til de nye kontorer fra hovedkontoret (projekt ansættelse, udstationering, dobbelt arbejde, afløsere etc.)
  • Rekruttering af lokale medarbejdere som ikke kan dækkes af erfarne medarbejdere fra hovedkontoret
  • Identifikation af eksterne eksperter indenfor fx arbejdsret eksperter, rekrutterings eksperter osv.
  • Etablering af ledelsesteam

Internationalisering

#Internationalisering

#Etablering af nye datterselskaber

#Overførsel af viden

#Vidensdeling

#Kultur