Outplacement

Brug os hvor det giver mening

Strategisk HR hjælper jer med outplacement

Outplacement. Der er svære samtaler, og så er der rigtige svære samtaler. Afskedigelsessamtalen er ultimativt den sværeste, uanset hvilken side af bordet, du sidder på. Det kan være chokerende at stå overfor en opsigelse, og med HR Support kan vi tilbyde professionel rådgivning af en opsagt medarbejder, som hjælper medarbejderen videre i sit professionelle liv. Vores outplacement tilgang er først og fremmest, at vi som individer har forskellige behov og drivere. Det er derfor vigtigt, at vi skræddersyer outplacement forløb – I skal nemlig bruge os der, hvor det giver mening for jer.

Fordele ved HR-Support

Står du foran at skulle afskedige en medarbejder? Har du brug for hjælp til at håndtere dette? Vil du hjælpe den afskediget medarbejder godt videre? Et struktureret outplacement forløb gør medarbejderen til virksomhedens ambassadør, og viser kollegaerne, at virksomheden vil dem det godt. Strategisk HR hjælper kandidaten med at identificere styrker og klarlægge fremtidige karriere ambitioner og fastsætte mål for fremtiden. Strategisk HR tilbyder outplacement til genplacering af opsagte medarbejdere, som bliver tilpasset den enkeltes situation og behov.

Hvad vores kunder siger

Værktøjerne til talentudvikling

Strategisk HR er perfekt for virksomheder uden større HR-afdelinger. Det betyder rigtig meget, at vores medarbejdere har følelsen af, at vi har en kompetent og tidssvarende HR-afdeling med dertil hørende redskaber, der kan løfte vores ledere i deres arbejde

Torben Lynge Overgaard - CEO, Frederiksen Scientific A/S
Værktøjerne til talentudvikling

Strategisk-HR har et helt unik 360° HR-koncept med personligheds- og adfærdsanalyser, jobmatch- og kulturanalyser, samt et helt unikt Intelligent MUS-koncept, der er skræddersyet til virksomheder uden en HR-afdeling, men som stadig tror på, at medarbejderne er forskellen

Mads Elefsen Kudsk - CEO, Tele-Mark A/S

Vi samarbejder med fantastiske partnere

VIS er kunde hos IPA
VestaRam er kunde hos IPA
Sympa er kunde hos IPA
Altiden Ekko er kunde hos IPA

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne