Privatlivspolitik

1.GENERELT
Strategisk HR ApS (senere “vi”) er optaget af at sikre fortrolighed og databeskyttelse af de persondata, vi får overgivet. Denne privatlivspolitik gælder for de persondata, vi indsamler om besøgende på vores hjemmeside (senere “du”). Denne privatlivspolitik beskriver, hvilken type persondata vi modtager og indsamler, når du bruger vores hjemmeside, og hvordan vi bearbejder sådanne persondata.

Når du bruger vores hjemmeside, accepterer du samtidig vores datapraksis, som den er beskrevet i vores privatlivspolitik. Vi opdaterer denne privatlivspolitik fra tid til anden, og derfor anbefaler vi, at du jævnligt gennemser denne privatlivspolitik. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer i forvejen. Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 01.10.2021.

2.DATAKONTROLLØR OG DATABESKYTTELSESANSVARLIG
Navn:
Strategisk HR ApS
Borgvold 3,
8260 Viby
Danmark
Tel: +45 6025 9999
Virksomheds-ID: 33393482

Strategisk HR databeskyttelsesansvarlige er Steen Wæver Poulsen, bestyrelsesformand. Hans kontaktoplysninger er: steen @strategisk-hr.dk

3.HVILKE PERSONDATA INDSAMLER VI, OG HVORDAN?
Vi indsamler bestemte personlige data om dig, som vi automatisk modtager, når du bruger vores hjemmeside. Dette inkluderer information om anvendelsen af vores hjemmeside og dens indhold (f.eks. tilmelding til et nyhedsbrev), tekniske oplysninger sendt til vores server fra din browser (f.eks. IP-adresse, browser, browserudgave, hvilken hjemmeside du kom fra, da du kom ind på vores hjemmeside, videovisningshistorik) samt de cookies, der sendes til din browser og dertilhørende information (supplerende information om cookies og lignende teknologi kan ses herunder i afsnit 10).

Derudover indsamles følgende kategorier af persondata ved frivillig indtastning på vores hjemmeside:

dit navn,
dine kontaktoplysninger: e-mailadresse og telefonnummer samt
hvilken virksomhed du repræsenterer og din stilling i virksomheden.

4.GRUNDLAGET FOR OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONDATA
Grundlaget for behandlingen af dine persondata er vores helt legitime interesse baseret på vores formål for anvendelse, som skitseret herunder. Vi kan også sende dig elektroniske marketingsbeskeder direkte afhængig af din accept heraf.

Vi behandler dine persondata for at:

– behandle og besvare dine henvendelser,
– præsentere indholdet på vores hjemmeside på en måde, der passer til din enhed,
– overvåge brugen af vores hjemmeside og forbedre sidens funktionalitet og brugeroplevelsen,
– overvåge effektiviteten af vores salgsaktiviteter og markedsføringskampagner,
– reklamere og tilbyde dig tjenester ifølge gældende lov,
– forbedre vores kundekommunikation og identificere mulige kunder.

Vi behandler ikke dine persondata yderligere eller til andre formål end beskrevet i denne privatlivspolitik.

5.AFSLØRING OG OVERFØRSEL AF DINE PERSONDATA TIL TREDJEPART
Dine persondata kan blive overført til vores salgs- og markedsføringspartnere.

Vores forretningspartnere har kun tilladelse til behandling af dine persondata ifølge denne privatlivspolitik. Vi sikrer altid, at vores partnere ikke behandler overført persondata på andre måder.

6.OVERFØRSEL AF DINE PERSONDATA TIL LANDE UDEN FOR EU ELLER EØS
I visse tilfælde overfører vi dine persondata til lande uden for EU eller EØS ifølge databeskyttelseslovgivningen til de følgende operatører: Hubspot Inc., Google Inc., Livestorm SAS, Zapier og Vidyard.

I alle situationer overfører vi udelukkende dine persondata til lande uden for EU eller EØS ifølge en af de lovligt legitime grunde herunder:

EU-Kommissionen har besluttet, at det pågældende modtagerland har et passende beskyttelsesniveau.
Vi har etableret passende beskyttelse for overførslen af persondata ved at bruge standardiserede databeskyttelsesregler godkendt af Kommissionen. Du vil dernæst have retten til at få tilsendt en kopi af disse standardregler ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet “Kontakt”, eller
du har givet eksplicit tilladelse til overførsel af dine persondata, eller at der eksisterer et andet lovligt legitimt grundlag for overførsel af dine persondata til lande uden for EU eller EØS.

7.PRINCIPPER FOR OPBEVARING AF DINE PERSONDATA
Vi opbevarer dine persondata i den tid, der kræves til behandling af dem ifølge denne privatlivspolitik. Vi vil under alle omstændigheder slette dine persondata seneste to år efter indsamlingen af dem.

Dine persondata kan blive opbevaret længere, hvis gældende lovgivning eller vores kontraktmæssige forpligtelser over for tredjepart kræver en længere periode.

8.ET DATAEMNES RETTIGHEDER I FORHOLD TIL BEHANDLING AF PERSONDATA
Som dataemne har du ret til, når som helst, at komme med indsigelser til behandlingen af dine persondata til markedsføringsformål. Du kan give os kanalspecifikke tilladelser eller forbud i forhold til direkte markedsføring (f.eks. forbyde markedsføring sendt via e-mail, men tillade markedsføring sendt via almindelig post).

Derudover har du også retten til, ifølge den gældende databeskyttelseslovgivning, når som helst at:

– få oplysninger om behandlingen af dine persondata,
– få adgang til data relateret til dig selv og gennemse de persondata, vi behandler,
– kræve rettelse og fuldendelse eller sletning af upræcise og fejlagtige persondata,
– trække din accept tilbage og komme med indvendinger til behandlingen af dine persondata for så vidt behandlingen af dine persondata er baseret på din forudgående accept,
– komme med indvendinger til behandlingen af dine persondata af grunde relateret til din særlige situation for så vidt behandlingen af dine persondata er baseret på vores lovligt legitime interesse,
– modtage dine persondata i maskinlæsbart format og overføre disse data til en anden kontrollør (forudsat at du selv har leveret disse data til os, bearbejder vi sådanne persondata baseret på din accept og behandlingen af persondata udføres automatisk), og
– få begrænset behandlingen af dine persondata.

Du skal sende din anmodning om en hvilken som helst af de ovenstående rettigheder på den måde, der beskrives i afsnittet ”Kontakt” i denne privatlivspolitik. Vi kan bede dig specificere din anmodning skriftligt og bekræfte din identitet, før vi behandler anmodningen. Vi kan nægte at udføre din anmodning af grunde beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du trækker din tilladelse tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af behandlingen baseret på accept, før den blev tilbagetrukket. Du kan tilbagetrække din accept ifølge afsnittet ”Kontakt” herunder. Den eneste effekt af tilbagetrækningen af din accept er, at vi ikke vil være i stand til at sende direkte markedsføring til dig.

Du har også retten til at indsende en klage til den overordnede øvrighed eller til den institution, der overvåger EU-medlemsstaten, hvori du bor eller arbejder, hvis du mener, at vi ikke har behandlet dine persondata ifølge gældende databeskyttelseslovgivning.

9.PRINCIPPER FOR DATASIKKERHED
Vi respekterer fortroligheden for dine persondata Konkret materiale med persondata vil blive opbevaret under lås på et sted, hvortil kun særligt godkendte personer har adgang. Persondata, der behandles digitalt, beskyttes og opbevares i vores informationssystem, der kun kan tilgås af personer efter need-to-know-princippet. Sådanne personer har personlige brugernavne og adgangskoder.

10.INFORMATION OM COOKIES OG TILSVARENDE TEKNOLOGIER
En ”cookie” er en almindeligt brugt lille tekstfil, som internetbrowseren installerer på din computer eller anden enhed, når du besøger en hjemmeside. Browseren sender oplysninger om dit besøg tilbage til hjemmesiden, når du besøger den igen. Alle nuværende hjemmesider bruger cookies for at kunne tilbyde dig en mere personlig oplevelse.

Hver cookie installeres separat på hver af de enheder, du bruger, og cookies kan kun læses af den server, der har installeret dem. Eftersom cookien er bundet til browseren og ikke kan deles mellem forskellige browsere eller enheder i almindelighed (medmindre en browser, et plugin eller anden app gør dette muligt), vil dine valg i forhold til cookies kun gælde for hver enkelt enhed. En cookie kan ikke kontrollere software og kan ikke bruges som virusmedium eller anden malware, og den kan ikke skade din enhed eller dine filer. En bruger kan ikke identificeres kun gennem brug af cookies eller tilsvarende teknologier.

Vi bruger Google Analytics på vores hjemmeside for at kunne analysere, hvordan brugere anvender hjemmesiden. Google Analytics er en webbaseret analysetjeneste fra by Google Inc. (“Google”), der fungerer ved hjælp af cookies. Bemærk venligst, at Googles vilkår og betingelser gælder for cookies installeret af Google. Mere information om Googles vilkår og betingelser kan findes på https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Du kan afvise brugen af Google Analytics på din/e enheder/er ved at kontakte os som angivet i afsnit 11 herunder. Bemærk venligst, at hvis du beslutter at afvise brugen af Google Analytics, kan det påvirke din brug af hjemmesiden og forhindre funktionen af visse egenskaber og funktionaliteter.

11.KONTAKT
Alle anmodninger vedrørende brugen af rettighederne nævnt herover, spørgsmål om denne privatlivspolitik samt anden kontakt bør ske via e-mail til steen @startegisk-hr.dk. Du kan også kontakte os gennem hjemmesidens kontaktformular eller per brev:

Strategisk HR ApS
Borgvold 3
8260 Viby J
Steen Wæver Poulsen

Hvis du ønsker at trække din tilladelse til direkte markedsføring tilbage, kan det gøres ved at klikke på et link i hvert eneste af de markedsføringsbeskeder, du modtager.