Medarbejdertrivsel – nøglen til at fastholde og tiltrække medarbejdere

INDSIGT

Tag pulsen på dine medarbejdere

Med 2-4 månedlige medarbejderundersøgelser får du handlingsorienteret indsigt i det psykosociale arbejdsmiljø.

MONITORERING

Overvåg arbejdsmiljøet

Med løbende medarbejderundersøgelser kan du få indsigt i arbejdsmiljøet og sikre et højt niveau af engagement.

FORANDRING

Forstå dine medarbejdere

Få data og indsigt direkte fra dine medarbejdere, så du kan handle på fakta og skabe værdifuld forandring.

Trivsel

IPA TRIVSEL bruger den videnskabelige model WHO-5 som har været en del af mere end 200 videnskabelige studier siden professor Per Bech lancerede den i 1998. Modellen har bevist sig at være en af de mest præcise modeller til at vurdere trivsel.

Spørgsmål På intet tidspunkt Lidt af tiden Lidt mindre end
halvdelen af tiden
Lidt mere end
halvdelen af tiden
Det meste af tiden Hele tiden
1) I løbet af de sidste 2 uger
har jeg været glad og i godt
humør
0 1 2 3 4 5
2) I løbet af de sidste 2 uger
har jeg følt mig rolig og
afslappet
0 1 2 3 4 5
3) I løbet af de sidste 2 uger
har jeg følt mig aktiv og
energisk
0 1 2 3 4 5
4) I løbet af de sidste 2 uger
er jeg vågnet frisk og udhvilet
0 1 2 3 4 5
5) I løbet af de sidste 2 uger
har min dagligdag været
fyldt med ting, der
interesserer mig
0 1 2 3 4 5

Pointberegning

For at beregne dit pointtal skal du lægge tallene i de afkrydsede felter sammen og gange summen med fire.
Du får nu et tal mellem 0 og 100. Jo flere points jo højere medarbejdertrivsel.

Hvis medarbejderens tal er 50 eller mindre, er vedkommende i en risikozone for mistrivsel eller stress.

Bemærk hvis rå-scoren ligger under 13 eller hvis medarbejderen har afkrydset 1 eller 0 på et enkelt spørgsmål. En score under 13 indikerer dårlig trivsel og virksomheden bør indlede en dialog med medarbejderen.

Forandringer
For at se, om der sker ændringer i medarbejders trivsel, går man ud fra procentvis ændring af scores. En forskel på 10% indikerer således en signifikant ændring