IPA Core Personligheds- & Adfærdsanalyse

IPA Core Personligheds- & Adfærdsanalyse gør dig i stand til at forstå en persons personlighedstræk og adfærd. Det giver mulighed for at vurdere en kandidat eller medarbejders kompatibilitet med jobroller og virksomhedens krav, samt deres præferencer for at interagere med andre.

Hjem » IPA Analyser » IPA Core Personligheds- & Adfærdsanalyse

3 ting IPA Core gør for dig

Personlig
vurdering

IPA giver en detaljeret indsigt i, hvordan en person vil fungere i virksomheden. Det giver jer en større sikkerhed i ansættelsesprocessen og reducerer personaleomsætningen.

Detaljeret profilbeskrivelse

Du får en detaljeret profilbeskrivelse, der ifølge IPA’s integrale idé, beskriver personens styrker og begrænsninger, metodestil, etc.

Dynamisk rapportering

Du får øjeblikkelig adgang til yderligere rapporter, der giver dig mulighed for at matche medarbejdere til specifikke jobroller, lede, udvikle og sammensætte dine medarbejdere.

Fuldt ud integreret & dynamisk HR-System

Vores mission er udviklingen af et sammenhængende og dækkende rekrutteringskoncept. Det samlede koncept består nu af:

IPA Core analysen

IPA Analysen er udviklet til at afdække en persons personlighed og adfærdsmønstre, for at sikre et kompatibelt match i arbejdsmæssige sammenhænge. Den anvendes derfor til udvælgelse og udvikling af mennesker i arbejdslivet. Personlighedsanalysen giver en referenceramme for en struktureret samtale opdelt på fire hovedfaktorer. Den ligger op til en dialog, om mennesket og jobbet, om den personlige udvikling og ledelse, og belyser kandidaten eller medarbejderens stærke og svage sider for at sikre at kandidat og job matcher.

Den Integrale Idé

Hver af de fire hovedfaktorer repræsenterer en mental platform, hvorpå mennesket igennem hele sin tilværelse opbygger en række personlige erfaringer og kvalifikationer, som vi anvender i arbejdslivet. Dermed bygger den på antagelsen om, at mennesker udvikler sig i kvalitative spring, og disse spring foretages imellem fire distinktive mentale platforme. Personligheden ses som en helhed hvor alt hænger sammen, og Strategisk HR fortolker altid de enkelte faktorer ud fra denne personlighedsmæssige helhed.

Format

IPA Analysen er bygget op omkring 48 udsagns grupper, der hver indeholder fire udsagn. Den er skabt som et konkret måleinstrument udviklet på grundlag af trækteori og empiriske data. Analysen er certificeret i Sverige af STP, Stiftelsen for Tillämpad Psykologi, og udviklet af Cand. Phil. Flemming Olsen. Her opnåede den en certificering, som det bedste nordisk udviklede værktøj af sin art.

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne

Kom i gang nu