ORGANISATIONSUDVIKLING til fremtidens krav

Opgaven er at coache og træne det lokale HR-team

ORGANISATIONSUDVIKLING til fremtidens krav. I en mellemstor produktionsvirksomhed beliggende udenfor Europa og del af en af global koncern. Der er store problemer i virksomheden, da den ikke lever op til den normale standard i koncernen med hensyn til kvalifikationer, processer, procedurer og adfærd. Der ansættes en ekstern projektleder på HR-delen til at løfte den menneskelige og ledelsesmæssige del af forretningen.

Opgaven er at coache og træne det lokale HR-team. De skal opnå en forståelse for det at være en lokal HR-afdeling samt en del af et globalt HR-team. De skal have en forståelse for den overordnede forretning samt hvilke krav dette stiller til såvel ledere som medarbejdere. Ligeledes skal de være i stand til at identificere ”Bedst Praksis” indenfor HR-området, udvikle politikker og procedurer for at ændre adfærden i den nødvendige retning. Målet er at de selv kan forsætte arbejdet efter at den eksterne projektleder slutter i projektet.

HR-relaterede opgaver – organisationsudvikling til fremtidens krav

Herudover løses flere andre HR-relaterede opgaver, som koncentrer sig omkring:

  • Udvikling og definition af en model som giver et overblik over de nødvendige kvalifikationer for alle medarbejdere. Dette sikrer at alle ansatte er fuldt kvalificerede til deres opgaver som ligeledes skal løses i overensstemmelse med de globale krav.
  • Interview og vurdering af ca. 100 funktionærer, såvel ledere og medarbejdere. Vurderingen sker i forhold til den definerede model med nødvendige kompetencer i en global virksomhed. Vurderingen sikrer at alle medarbejdere i virksomheden er kvalificerede til at løfte de opgaver de er ansat til og som bliver krævet af dem i fremtiden.
  • Evaluering af ca. 200 produktionsmedarbejdere for at sikre at alle kan læse og skrive således alle produktions forskrifter kan overholdes og implementeres som foreskrevet.
  • Identifikation af talenter og nøglemedarbejdere på baggrund af deres adfærd samt hidtidige resultater.
  • Identifikation af uddannelsesbehov på baggrund af de identificerede gab i forhold til de nødvendige kompetencer i en global virksomhed.
  • For at sikre at alle er kvalificerede og lever op til de globale krav udvikles speciel tilrettede kurser i fx kommunikation og lederudvikling så alle har en værktøjskasse at trække på i deres respektive rolle.

Selvledelse

Sidst men ikke mindst coaches og trænes det lokale ledelsesteam samt ledere til selv at kunne agere i det globale netværk.

#Talent Management

#Identifikation af talenter

#Forandringerledelse

#Forandringskonsulent

#Lederudvikling

#Coaching

#Projektopgave

#Ledelsessparring