Sygdom & Stress

Brug os hvor det giver mening

Strategisk HR hjælper jer med håndtering af sygdom & stress

Sygdom og stress er desværre næsten hverdag for mange. Virksomheder vil opleve perioder med travlhed og spidsbelastninger, der kan føre til sygdom og stress. En sygemelding er dyrt for virksomheden. Det behøver dog ikke være et problem, hvis din virksomhed har værktøjerne til håndtering af stress og er gode til at spotte og tage det i opløbet. Strategisk HR tilbyder derfor stressrådgivning til at løse udfordringen i fællesskab. Årsagerne kan være unikke og vi målretter derfor til persons situation og behovet i din virksomhed – I skal nemlig bruge os der, hvor det giver mening for jer.

Fordele ved HR-Support

Stress er en reaktion på en belastningstilstand. Det er en fysiologisk reaktion, der gør kroppen i stand til at yde sit maksimum. Langvarig stress kan føre til nedsat funktionsevne, sygdomme og føre til en sygemelding. Er du, en af dine kollegaer eller nærmeste stresset? Årsager til stress og sygefravær er forskellige fra person til person. Strategisk HR har en solid værktøjskasse til at dæmme op for disse årsager og støtte medarbejdere og ledere til nye tanke og handlemønstre, der giver større trivsel.

Case – Karriererådgivning som gør en forskel.

Hvad vores kunder siger

Værktøjerne til talentudvikling

Strategisk HR er perfekt for virksomheder uden større HR-afdelinger. Det betyder rigtig meget, at vores medarbejdere har følelsen af, at vi har en kompetent og tidssvarende HR-afdeling med dertil hørende redskaber, der kan løfte vores ledere i deres arbejde

Torben Lynge Overgaard - CEO, Frederiksen Scientific A/S
Værktøjerne til talentudvikling

Strategisk-HR har et helt unik 360° HR-koncept med personligheds- og adfærdsanalyser, jobmatch- og kulturanalyser, samt et helt unikt Intelligent MUS-koncept, der er skræddersyet til virksomheder uden en HR-afdeling, men som stadig tror på, at medarbejderne er forskellen

Mads Elefsen Kudsk - CEO, Tele-Mark A/S

Vi samarbejder med fantastiske partnere

VIS er kunde hos IPA
VestaRam er kunde hos IPA
Sympa er kunde hos IPA
Altiden Ekko er kunde hos IPA

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne