HR DIGITALISERING, som er fuldt forankret

HR Digitalisering

HR Digitalisering. En stor offentlig organisation i Danmark implementerer SAP i hele deres organisation. En forandringskonsulent bliver tilknyttet til at faciliteter og implementere den menneskelige del af forandringen, da talrige undersøgelser viser at for at få succes i forandringsprocesser kræver det dialog samt involvering af alle medarbejdere.

Forandring

Forandringer kræver særlige handlinger og ledelsesmæssigt fokus, hvorfor der arbejdes med:

 • Etablering af en projektplan med KPI’er, fordi en plan og mål sikrer at der er en oversigt over hvad der skal nås hvornår ligesom det sætter fokus på hvis man er bagud så der kan igangsættes ekstra handlinger for at indhente det forsømte.
 • Kommunikation af planen samt forandringsmodellen til ledelsen samt derefter til alle medarbejdere så alle ved hvad der skal ske hvornår. Dette skaber også en forståelse for mulige reaktioner i de forskellige faser af forandringsprocessen.
 • Identifikation af forandringsagenter fordi disse kan være gode ambassadører for forandringen ligesom de kan være med til at både identificere samt ”omvende” mulige kritiske medarbejdere.

Træning

 • Træning af tre målgrupper:
  • Ledere,
  • Forandringsagenterne samt alle medarbejdere.
 • Formålet med træningen er at klæde alle på til at håndtere forandringen og til at støtte hinanden i de roller som de hver især har under forandringen.
 • Træningen består af følgende elementer:
  • Den overordnede plan – hvad sker der hvornår samt, hvem gør hvad?
  • Hvilken faser består en forandrings proces af?
  • Hvilken reaktioner kan dette afsted komme hos den enkelte?
  • Hvordan kan man håndtere dette som henholdsvis chef/forandringsagent/kollega?

Digital HR

Løbende gennem hele projekter afholdes der dialog møder som enten afholdes som stormøder med alle medarbejdere på en gang. Eller afholdes som mindre møder i hver enkelt afdeling. Formålet med disse møder er at komme i dialog med alle medarbejdere samt give en temperaturmåling på hvad der rør sig blandt medarbejderne på dette tidspunkt således at forebyggende aktiviteter kan igangsættes.

Ligeledes giver det medarbejderne et forum til at komme frem med alle de spørgsmål eller bekymringer de evt. måtte have.

#Forandringledelse

#Digitalisering

#Forandringskonsulent

#Projektopgave

#Forandringsagent

#Intelligent Mus

HR digitalisering – er det noget for mig?