IPA Leadership

At forstå en kandidats personlighedsbestemte lederevne, er vigtig i opgaver som rekruttering, lederudvikling og coaching.

4 Lederskalaer

Som overbygning på IPA Core Analysen, giver IPA Leadership muligheden for at vurdere kandidatens forventede evne til at varetage lederskab ud fra 4 lederskalaer.

Specialisten

Er primært operationaliseret med udsagn fra de blå faktorer. Det dominerende motiv er sikkerhed. De er derfor afgørende for Specialisten at kunne skabe sig et mentalt overblik af de omgivende rammer og strukturer. Det er personen, der foretrækker at fordybe sig i faglige eller analytiske opgaver. Der er fokus på viden og indhold i de opgaver, der skal løses. Specialisten har i langt de fleste tilfælde ikke noget ønske om at påtage sig et ledelsesmæssigt ansvar for andre.

IPA Lederudvikling.

Den Operationelle Leder

Er primært defineret med udsagn fra de røde faktorer, samt udsagn fra faktoren Indflydelse. Men operationaliseringen indeholder også udsagn fra de blå faktorer. Den Operationelle Leder integrerer egenskaberne fra de blå og røde faktorer. På denne måde skaber de en ny kvalitet i den måde de blå egenskaber anvendes på. Det dominerende motiv er Præstationsbehov. Men den Operationelle Leder er samtidig karakteriseret ved et stærkt magtmotiv og ønske om indflydelse på sine omgivelser.

IPA Lederudvikling.

Den Motiverende Leder

Er defineret primært ud fra udsagn fra de grønne faktorer, men også udsagn fra de gule faktorer. Den Motiverende integrerer de personlige kvaliteter der ligger i viljen til lederskab med intuition. Det er lederen, der kan navigere i svære sociale situationer og håndtere komplekse sociale processer. Her er samarbejde, konfliktløsning og kommunikation nøglefaktorer. Såfremt denne ledertype også har en positiv score på den Operationelle Leder, kan personen situationsbestemt skifte fokus.

IPA Lederudvikling.

Den Strategiske Leder

Er defineret ud fra udsagn fra alle fire hovedfaktorer. Denne leder har ikke behov for systemer, detaljer og sikkerhed for at kunne orientere sig i verden. Personen siger samtidig ja til både røde, grønne og gule udsagn. Det er lederen, der mentalt kan bevæge sig frit i alle fire rum. Derfor kan de strategisk vælge, hvilken lederrolle, der i den aktuelle kontekst er den mest optimale for at varetage jobbet og nå de opstillede mål. De dominerende motiver er Magt kombineret med Intuition og Præstationsbehov.

IPA Lederudvikling.

Fuldt ud integreret & dynamisk HR-System

Vores mission er udviklingen af et sammenhængende og dækkende rekrutteringskoncept. Det samlede koncept består nu af:

IPA Leadership analysen

Med IPA Leadership får I yderligere viden om den aktuelle kandidats personlighedsbestemte lederevner, og kan dermed vurdere, på hvilket niveau i organisationen disse evner bedst kan udfolde sig. Resultatet på lederskalaerne skal betragtes som hypoteser om den pågældende kandidats evne til at varetage et lederskab. Det er derfor helt afgørende, at kombinere resultatet på lederskalaerne med den pågældendes konkrete erfaringer og arbejdslivsbiografi, samt det personlige indtryk man får af kandidaten i den efterfølgende dialog.

Lederskalaer

Lederskalaerne er for dem som ønsker at screene virksomhedens lederpotentiale, og dermed identificere de ledere og medarbejdere, der med størst udbytte kan være en del af virksomhedens ledelsesmæssige fremtid. Ligeledes kan det anvendes til at spotte ledertalent gennem det uforløste potentiale. Lederskalaerne kan også indgå som en del af den indsamling af viden, der kvalificerer oprettelsen af en lederbank hos virksomheden. Heri kan man placere og sortere de stærke Operationelle, Motiverende og Strategiske Ledere.

Format

Lederskalaer er en test i testen,  hvor hver af de fire skalaer er defineret med udsagn fra alle 12 træk i IPA Core Analysen. Lederskalaerne er dermed bygget på tanken om integration fra den Integrale Idé, og denne integration tilsætter, ved hvert personligt kvantespring, nye kvaliteter og nuancer til lederskabet. Ved hvert udviklingsspring gribes en ny kikkert, som rettes ud mod verden for at orientere dig og finde vejen. Samtidig ligger de ”gamle” kikkerter klar til brug i det øjeblik, det vurderes brugbart og nødvendigt.

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne