IPA Fokus

At forstå sammenhængen mellem den foretrukne lederstil og den lederrolle der bør varetages, har stor betydning for din succes som leder og din forståelse for at udnytte og udvikle fordelene ved din ledelsesstil.

Hjem » Software & Analyser » IPA Fokus (Lederstil / -type)

IPA Fokus 4 ledelsesstile

Strukturskaberen

Strukturskaberen er orienteret imod styring og kontrol af virkeligheden og fokuserer på funktioner, der måler vejer og strukturerer indsatser. Ser grundlæggende indad i virksomheden og søger at skabe stabilitet og overblik.

Resultatskaberen

Resultatskaberen er orienteret imod fysisk handling og konkrete resultater og fokuserer på funktioner, der organiserer, udfører og afslutter indsatser. Ser grundlæggende udad imod virksomhedens omgivelser og søger at skabe så stort et målbart output som muligt.

Relationsskaberen

Relationsskaberen er orienteret imod mennesker og virksomhedens sociale system og fokuserer på funktioner, der binder individer, grupper og enheder sammen til en helhed. Ser grundlæggende indad i virksomheden og søger at skabe den bedst mulige udnyttelse af de menneskelige ressourcer man råder over.

Forandringsskaberen

Forandringsskaberen er orienteret imod ideer, processer og initiativer og fokuserer på funktioner, der kvalitativt udvikler og forandrer virksomhedens livsgrundlag. Ser grundlæggende udad imod virksomhedens omgivelser og søger at skabe de bedste betingelser for hele virksomhedens forsatte eksistens.

Fuldt ud integreret & dynamisk HR-System

Vores mission er udviklingen af et sammenhængende og dækkende rekrutteringskoncept. Det samlede koncept består nu af:

IPA Fokusanalyse

IPA Fokusanalyse anvendes i forbindelse med rekruttering, til individuelle udviklingsforløb og til teamudviklingsforløb, baseret på en mere omfattende analyse af hele ledergruppens samlede performance. Den giver et generelt billede af, hvordan lederen løfter sine personlige kvalifikationer over i sit lederskab, og derfor fuldt integreret med IPA Core.

Kulturskalaer

En persons lederstil er et produkt af personligheden kombineret med den indlæring og erfaring vedkommende igennem sin karriere og sit livsforløb har tilegnet sig. Mennesket tiltrækkes og motiveres af forskellige årsager af bestemte arbejdsopgaver, og udvikler således et bestemt fokus i forhold til den måde de ser og løser problemer på. Det har vi opgjort i 4 ledelsesstile, der påvirkes af dine drivkræfter og dine grundlæggende funktioner.

Format

IPA Fokusanalysen er bygget op om IPA Core analysen, i tråd med den integrale idé. Den håndterer scoring og udskrivning af resultat. Programmet kan både behandle resultater på individniveau og gruppeniveau.

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne

Kom i gang nu