Værktøjerne til talentudvikling

Med IPA Talent Management styrkes du i at tiltrække, engagere, fastholde og i sidste ende låse op for dine medarbejderes potentiale.

Talentudvikling

Værktøjer til at udvikle og administrere dine talenter, så de bedst muligt kan realisere deres fulde potentiale og skabe dig en talentplatform.

Enkel betjening

Brugervenligt 360⁰ Cockpit med automatiserede og fremtidssikrede HR-processer. som klarer de tunge administrative opgaver for dig.

Løbende feedback

Løbende feedback og dataindsamling, der giver ledere det fulde overblik til at spotte individuelt potentiale og fremtidssikre virksomheden.

Talentmoduler hos Strategisk HR

Fremelsk talenter gennem Strategisk HR – fra rekruttering, fastholdelse og trivsel til udvikling af kompetencer og lederegenskaber. Opnå en stærk talent management kultur ved brug af automatiseret og datadrevet HR, digitaliseret analyser på én HR platform og med en individuel tilgang. Løsningerne hjælper din virksomhed til at opdyrke og udnytte talentudviklingens muligheder. Vi får jeres talenter frem i lyset og får bragt deres potentialer i spil til fordel for jer.

Lederpotentiale

Gemmer der sig et stort lederpotentiale blandt dine medarbejdere? Lederskab kan ligge, som et endnu ikke afprøvet og udlevet potentiale i personligheden. Hvis muligheden er der, kan IPA Core, IPA Leadership & IPA Fokus hjælpe med at afklare, hvorvidt der er lederpotentiale. Det kan også gøre en klogere på, om lederskab nu er den rette vej, som personen skal gå i tilværelsen.

Styrker & Talenter

Skab en talentplatform, hvorfra du kan administrere medarbejdernes talentrejse. IPA Staff samler medarbejderdata i ét system, og med den Intelligente MUS udvikles den fremgangsrige dialog. Hvor vi i rekruttering bruger personlighedsanalysen til kritisk at vurdere kandidaten, rettes fokus nu mod at udvikle de iboende individuelle styrker og talenter.

Trivsel

Skal missionen lykkedes med at udvikle og fastholde talenter, kræver det en kultur med høj trivsel. Vil man udvikle talentet, må man også pleje det. Med løbende trivselsmåling fanger du om dine nøglemedarbejdere trives. Skab de optimale vækstbetingelser for talentudvikling ved at fokusere på trivsel.

Styrker & Talenter

Fang de individuelle styrker og talenter hos dine medarbejdere, og gør udviklingen af disse til en central del af virksomhedens talent kultur. Den intelligente MUS fra IPA tager udgangspunktet i den enkelte medarbejder, og hjælper leder og medarbejder med at styrke og udvikle det individuelle talent management.

Værktøjerne til talentudvikling
Værktøjerne til talentudvikling

Det fremgangsrige lederskab

Har du øje for de kommende ledere i organisationen? Hvordan spotter du lederpotentiale? Der er særlige træk, der kan have betydning for, om du har god lederskab og trives i rollen som leder. Opdyrk og udnyt lederudviklingens muligheder med Strategisk HR.

Trivsel

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at trivsel har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Det smitter også af på evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Der er også en klar sammenhæng mellem trivsel og lavere sygefravær. Skab en fremadrettet trivselskultur med IPA Trivsel.

Værktøjerne til talentudvikling
Værktøjerne til talentudvikling

Det intelligente værktøj

I den Intelligente MUS fremkommer styrker og talenter. På baggrund af medarbejderens individuelle personprofil findes de individuelle styrker og talenter. Der genereres en række spørgsmål baseret på den individuelle analyse, der kan berige og udvikle dialogen. Det er hvad vi mener med datadrevet HR med medarbejderen i centrum.

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne

Vi samarbejder med fantastiske partnere

Værktøjerne til talentudvikling
Værktøjerne til talentudvikling
Værktøjerne til talentudvikling
Værktøjerne til talentudvikling
Værktøjerne til talentudvikling

Hvad vores kunder siger

Værktøjerne til talentudvikling

Strategisk HR er perfekt for virksomheder uden større HR-afdelinger. Det betyder rigtig meget, at vores medarbejdere har følelsen af, at vi har en kompetent og tidssvarende HR-afdeling med dertil hørende redskaber, der kan løfte vores ledere i deres arbejde

Torben Lynge Overgaard - CEO, Frederiksen Scientific A/S
Værktøjerne til talentudvikling

Strategisk-HR har et helt unik 360° HR-koncept med personligheds- og adfærdsanalyser, jobmatch- og kulturanalyser, samt et helt unikt Intelligent MUS-koncept, der er skræddersyet til virksomheder uden en HR-afdeling, men som stadig tror på, at medarbejderne er forskellen

Mads Elefsen Kudsk - CEO, Tele-Mark A/S