LEDELSESSPARRING der vil fremad!

LEDELSESSPARRING der vil fremad!

Ledelsessparring, der vil fremad. Mellem stor virksomhed i Danmark inden for den halvoffentlige sektor. Her kontaktes en ekstern coach af en ny chef i ledelsesteamet, som kommer ind i en gammel, tung og svær kultur, som kræver forandringer, hvis den skal nå sine mål – både i forhold til ansatte og mål ud mod verden.

Derfor arbejdes der med at coache chefen og tage de første skridt på vej mod at sikre, at den nye chef bliver i jobbet, forstår sin rolle, får den defineret og ikke mindst at sikre, at den nye chef får gennemslagskraft i ledergruppen, som sikrer fælles fremdrift.

Chefen coaches også med at arbejde på bl.a.:

Chefen coaches også med at arbejde på bl.a.:

  • Struktur såsom etablering af politikker og procedurer, fordi disse skaber konsensus og en tydelig rød tråd hele vejen ned igennem organisationen – og dermed ro
  • Ændret adfærd blandt ledere, for at sikre tydelighed i hverdagen og at ledergruppen spiller sammen og ikke spiller hinanden dårlige eller af banen og derimod skaber splid afdelingerne imellem
  • Definition af værdier, fordi ledergruppen ikke har defineret, hvad den vil stå i organisationen med og dermed, hvad den vil afspejle og forventer medarbejderne og den selv arbejder aktivt og positivt for i hverdagen
  • Fastsættelse af KPI´er for adfærd og ledelse for at sikre et samlet ledelsesteam
  • Organisationskultur, fordi lederne ofte ikke selv ved, hvornår de skal gå til hinanden eller tage en selvstændig beslutning
  • Mødekultur, fordi møderne ofte afholdes uden en klar struktur og prioritering af faste punkter samt hvem der tager sig af hvad i mødet – f.eks. at skrive referater, lede mødet og sikre agendaens indhold og gennemgang på mødet

Ledelsessparring

#Forandringsledelse

#Coaching

#Ledelsessparring