Certificering IPA

Certificering IPA. Styrk dine kompetencer og bliv kvalificeret i brugen af IPA Nordic’s analyser

Her finder du information om Strategisk HR’s certificering. Vores kurser er forbeholdt kunder og er beregnet til at give teoretisk og praktisk træning i vores systemer. Med udgangspunktet i certificeringen får du styrket dit kompetenceniveau i de videnskabelige HR-værktøjer. Formålet er at styrke din egen og din virksomheds HR-kompetencer gennem tolkning af personanalyser, adfærdstræk fra de enkelte adfærdsstile i den integrale idé, samt hvordan det bedst kommunikeres i den værdiskabende samtale.

Træning

Som bruger af IPA-Analysen skal du gennemgå vores intensive certificeringsforløb, som giver dig et professionelt afsæt i anvendelsen af IPA Core. Du bliver uddannet og trænet i brugen af vores analyser, så du efterfølgende er klædt på til at håndtere alle facetter af et kvalificeret værktøj i din forretning.

Mål

Certificeringen er med et fokus på at styrke din viden og fortrolighed med vores IPA Analyser og brugen af vores 360⁰ Cockpit.

Det vil give dig øget produktivitet, kvalitetssikring og en optimeret brugeroplevelse.

Sparring med andre

Når vi mødes til en certificering i IPA analyserne, vil du ske at deltage med andre virksomheder. Denne sparring med andre brugere er værdiskabende. Vi oplever ofte, at der dannes helt nye netværk, der styrker brugen og forståelsen af IPA-analyserne.

Format

Gennem 2 dage hos Strategisk HR kan du opnå et certifikat i vores 360⁰ Cockpit. Den første dag introduceres du for den teoretiske metode og tankegang bag IPA Analysen. Dag to er en delvis teoretisk og praktisk indføring i af IPA Analysen, hvor der er mulighed for at teste sin anvendelse og forståelse af feedbacken.

Fuldt ud integreret & dynamisk HR-System

Vores mission er udviklingen af et sammenhængende og dækkende rekrutteringskoncept. Det samlede koncept består nu af:

Er du klar til at opnå fortrolighed med systemet? Book dit certificeringskursus nu!

    I godt selskab

    Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne