GRUS Gruppeudviklingssamtale

Gruppeudviklingssamtalen (GRUS) er en samtale mellem leder og en gruppe af medarbejdere, hvor gruppens samlede kompetenceudvikling drøftes

De fleste fremragende resultater i både erhvervslivet og inden for sportsverdenen er skabt på grundlag af menneskers evne til at komplettere hinanden. Vi har en tendens til at fokusere på den unikke enkeltpræstation, fordi det er nemmere at identificere sig med ham eller hende, der scorer det afgørende mål, men i langt de fleste tilfælde er sejren et produkt af den fælles ånd og evne til at bemande de enkelte poster med de bedst egnede mennesker. Et team er en gruppe af mennesker, hvor helheden er stærkere end summen af enkeltdelene og hvor netop ånden – følelsen af fælles styrke – skaber den kolossale energi, vilje og indsigt, der fører til sejr.

Enkel betjening

Brugervenligt, med automatiserede og fremtidssikrede processer. som klarer de tunge administrative opgaver for dig.

Løbende feedback

Løbende feedback og dataindsamling, der muliggør at ledere kan handle baseret på fakta i stedet for antagelser.

Talentudvikling

Værktøjer til at udvikle og administrere dine medarbejdere, så de bedst muligt kan realisere deres fulde potentiale.

At have en vision

At være bundet sammen af en stærk fællesskabsfølelse og fælles visioner, teamet er det primære forum for udvikling og forandring i virksomheden, teammøderne er stedet, hvor virksomhedens overordnede retning besluttes, medlemmerne af teamet har en stærk loyalitet over for hinanden, de fælles følelse af, at virksomheden har en unik kultur og unikke værdier.

Teamets evne til at skabe idéer

Teamet er den vigtigste platform for udvikling af idéer og tilfældigheder, beslutninger om strategiske og langsigtede ændringer træffes i teamet, modet til at tage slagsmål og konflikter, til at tage de initiativer til fornyelse i virksomheden, at få ideer og inspiration til at løse problemer inden for virksomheden.

Teamets evne til at udvikle og støtte hinanden

At have en høj grad af åbenhed over for hinanden, at respektere hinandens synspunkter, selv om vi uenige, at være fremragende til at håndtere og løse konflikter, at lytte til hinanden, at tage et fælles ansvar for at hjælpe og støtte hinanden.

Teamets evne til at handle og gennemføre

Det, der er aftalt, gennemføres også, idet de spørgsmål, der er til debat, behandles effektivt for at følge op på de beslutninger, der træffes i teamet, at holde hinanden fast på de aftaler, der er besluttet på møderne, at vide præcist, hvad der er aftalt, og hvad der skal gøres.

Teamets evne til at lede og planlægge

De emner, der drøftes, er veldefinerede, konkrete og præcise, og tilrettelæggelsen og planlægningen er effektiv, evnen til at styre de indsatser, der skal gennemføres, når klare og præcise konklusioner, evnen til at fordele opgaverne effektiv.

Teamets grundlov

I teamet er mødet mellem vi’et og jeg’et det helt centrale. Det er mange gange et vanskeligt møde, hvor der opstår konflikter, mangel på loyalitet, misundelse etc. Derfor er der en række grundforudsætninger, der skal opfyldes, før vi overhovedet kan tale om at skabe et team.

Disse grundforudsætninger kalder vi TEAMETS GRUNDLOV.

Jeg Erkendelse

Den enkelte føler, at der er plads til ham/hende i teamet, den enkelte i teamet kender sig selv og sine respektive styrker og svagheder, den enkelte bliver respekteret for den, han/hun er, og for det, han/hun kan, den enkelte føler sig værdsat og føler sig velkommen i teamet, og den enkeltes synspunkter respekteres.

 • Jeg erkender, at mennesker er forskellige
 • Jeg kender mig selv og mine stærke og svage sider
 • Jeg kender de andres stærke og svage sider
 • Jeg respekterer de andre for det, de kan
 • Jeg accepterer min rolle og funktion i helheden
 • Jeg vil konstant dygtiggøre mig i forhold til min del af opgaven
 • Jeg accepterer, at konflikter er en naturlig del af det at blive bedre
 • Jeg har et medansvar for relationerne i gruppen

VI Erkendelse

Den fælles erkendelse af, at vi er afhængige af hinanden, styrken i de fælles værdier, det fælles ansvar for virksomheden, den fælles forståelse af de grundlæggende succeskriterier og den fælles erkendelse af, at vi sammen er stærkest.

 • Vi erkender, at vi er gensidigt afhængige af hinanden
 • Vi erkender, at sammen er vi stærkest og mest effektive
 • Vi har en fælles vision og et fælles mål
 • Vi har fælles værdier og spilleregler
 • Vi har et klart ansvar og klare kompetencer i forhold til målene
 • Vi har en fælles opfattelse af vore succeskriterier
 • Vi kender vores modstandere og er bevidste om de forhindringer, vi møder

Eksempel på HR og lederens værktøjer

Eksempel på dialog oplæg baseret på den Intelligente MUS omkring styrker og talenter.

På baggrund af medarbejderens individuelle personprofil findes de individuelle styrker og talenter, og en række spørgsmål fremkommer, der kan berige og udvikle dialogen.

Datadrevet HR med medarbejderen i centrum.

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger IPA’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne

Vi samarbejder med fantastiske kunder og partnere

VIS er kunde hos IPA
VestaRam er kunde hos IPA
Sympa er kunde hos IPA
Altiden Ekko er kunde hos IPA

Hvad vores kunder siger

Værktøjerne til talentudvikling

Strategisk HR er perfekt for virksomheder uden større HR-afdelinger. Det betyder rigtig meget, at vores medarbejdere har følelsen af, at vi har en kompetent og tidssvarende HR-afdeling med dertil hørende redskaber, der kan løfte vores ledere i deres arbejde

Torben Lynge Overgaard - CEO, Frederiksen Scientific A/S
Værktøjerne til talentudvikling

Strategisk-HR har et helt unik 360° HR-koncept med personligheds- og adfærdsanalyser, jobmatch- og kulturanalyser, samt et helt unikt Intelligent MUS-koncept, der er skræddersyet til virksomheder uden en HR-afdeling, men som stadig tror på, at medarbejderne er forskellen

Mads Elefsen Kudsk - CEO, Tele-Mark A/S