Forskning

Strategisk HR bygger på over 30 års forskning i personlighed-, adfærd-, team- og lederudvikling og innovation, og tager afsæt i forskning om personligheden i en integrativ rejse.

IPA Nordic

Vores integreret HR-System bygger på IPA Nordic’s forskning i personlighed. IPA Core Analysen er udviklet af Cand. Phil. Flemming Olsen fra IPA Nordic og certificeret i Sverige af Stiftelsen för tillämpad Psykologi (STP). Her opnåede den en certificering, som det bedst nordisk udviklede værktøj af sin art. Målet har været en enkel og anvendelig test, der kan danne et struktureret oplæg til en værdiskabende samtale om sammenhængen imellem personligheden og de krav jobbet stiller til den enkelte.

12 Personlighedstræk

Klarlæg adfærdsmønstre ud fra 4 hovedfaktorer og 12 personlighedstræk i IPA Core. Metodefaktorerne er det faktuelle, faglige og vidensmæssige grundlag for vore handlinger. Resultatfaktorerne retter dine viljestyrede handlinger udad mod omgivelserne, for at nå de mål du har sat dig. Relationsfaktorerne er forbundet med omsorg, indlevelse og en åben og imødekommende adfærd. De personlige vækstfaktorer dækker de grænseløse muligheder, intuitionen og orienteringen imod forandring og personlig udvikling.

Metodefaktorer

Systemorientering
Detailorientering
Sikkerhedsorientering

Resultatfaktorer

Præstationsmotiv
Selvtillid
Selvstændighed

Relationsfaktorer

Social Forståelse
Tillid
Udadvendthed

Vækstfaktorer

Intuition
Integritet
Indflydelse

Den Integrale Idé

IPA Core Analysen fungerer som et spejl, hvori den enkelte skal kunne genkende sig selv og få ny indsigt. Udviklingen og anvendelsen bliver dermed helhedsbetonet og dynamisk. Helhedsbetonet fordi de fleste fænomener i personligheden har et indbyrdes afhængighedsforhold. Dynamisk fordi kvaliteten af det der udvikles på ét niveau ofte er afhængig af kvaliteten på et andet niveau. Deri ligger den Integrale Idé.

Et værdiskabende værktøj

Vurdering af kandidater og ledere sker på baggrund af deres faglige kompetencer, erfaringer og personlighed. Analyserne i vores 360⁰ Cockpit er skabt med det formål at være modeller og værktøjer til anvendelse ved rekruttering, personlig udvikling generelt samt lederudvikling. Her er viden om de personlige kvalifikationer den enkelte rummer en vigtig forudsætning for at definere problemstillinger, opstille mål og igangsætte handling.

De bærende værdier i forskningen

  • Personligheden er dynamisk og kompleks
  • Mennesket er en dynamisk helhed. Ikke (kun) en fragmenteret struktur af personlighedstræk
  • Enkel pædagogisk model, der tager udgangspunkt i en idé om livsrejsen som en udviklingsrejse
  • Fokus på menneske Jeg’et
  • Dialogværktøj, hvor kvalitet skabes af mennesker

Job & Profil

I udviklingen af det integreret HR-System er udgangspunktet et ønske om at kunne registrere sammenhængen imellem personligheden og jobmæssig succes ud fra nogle givne kriterier. Hensigten er dermed at udvikle et instrument, der giver forudsigelse om et udfald i relationen imellem en række jobmæssige parametre og en række personlige parametre. Det sker i forhold til 4 hovedfaktorer, der er gennemgående i enhver form for opgaveløsning.

Brugerens Ansvar

Hos Strategisk HR certificerer vi jer i brugen af vores værktøj og analyser. Enhver anvendelse test forudsætter en certificeret og trænet bruger. IPA Analysen er ikke en færdig og afsluttet måling, der giver en endegyldig og afsluttet karakter på en skala – men skal netop opfattes som et oplæg til en samtale. Det er derfor brugeren af værktøjets ansvar at formidle accept og forståelse af de faktorer der måles på og sikre, at medarbejderen eller lederen får mulighed for at kvalificere sit udspil.

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne