IPA Analyser

Et samlet overblik over alle de forskellige IPA Analyser

– fra den højeste ratede personlighedsanalyse IPA Core til leadership, innovation, jobmatch, teamanalyse, roller og stil og mange flere

IPA
CORE

IPA
LEADERSHIP

IPA CORE
– Den Integrale Personligheds Analyse

IPA Analysens 12 personlighedstræk er opdelt på fire hovedfaktorer illustreret med hver sin farve. Hver hovedfaktor skal opfattes som en mental platform, hvorpå vi igennem hele vores tilværelse opbygger en række personlige erfaringer og kvalifikationer.

IPA LEADERSHIP
– Den personlige lederrolle

Som overbygning på IPA CORE, har vi via IPA LEADERSHIP mulighed for at vurdere kandidatens forventede evne til at varetage LEDERSKAB.

De foreliggende Lederskalaer er en ”TEST I TESTEN”.

IPA
JOBMATCH

IPA
JOBMATCH CULTURE

IPA JOBMATCH
– Jobbet set indefra

Med en JobMatch fra IPA Nordic øges sikkerheden for, at det er den rigtige kandidat, der ansættes. Dette er til gavn for alle. Den ansættende virksomhed, kandidaten og ikke mindst fremtiden i jobbet.

IPA JOBMATCH CULTURE
– Forstå jobbets kultur

Virksomhedskultur er et produkt af de ansattes personlige værdier kombineret med virksomhedens historie, placering i markedet, forankrede sædvaner og fælles meningsskabende fortællinger og antagelser.

IPA
TEAMANALYSE

IPA
TEAM ROLLER & STIL

IPA TEAMANALYSE
– Tag temperaturen på dit team

Teamudvikling – vækst gennem fælles styrke. De fleste fremragende resultater i både erhvervslivet og inden for sportsverdenen er skabt på grundlag af menneskers evne til at komplettere hinanden.

IPA TEAM ROLLER
– Forstå gruppens roller & stil

Vores præferencer, og dermed vores foretrukne roller og stile, bygger først og fremmest på vores motivsystemer. Vi kan således trække en rimelig klar forbindelse imellem vores motiver og vores foretrukne roller.

IPA
VÆRDIANALYSEN

IPA
INNOVATIONSANALYSEN

IPA VÆRDIANALYSE
– Registrering af grundlæggende værdier

Hovedformålet med IPA Værdianalyse er at løfte de indre værdier frem i lyset og reflektere over, om tiden er moden til at aflære de værdier, der er uhensigtsmæssige for det liv, der leves nu, og bevidstgøre sig selv i forhold til de pejlemærker, der skal hjælpe det enkelte menneske ind i fremtiden.

IPA INNOVATIONSANALYSE
– Afdækker det talent, der skal til

Formålet med IPA Innovation er at afdække alle de former for talent, der kræves for at kunne gennemføre en fuldt udfoldet kreativ innovationsproces. IPA Innovation identificerer fire former for talent hos det enkelte individ.

IPA NORDIC HAR DE HØJESTE RATEDE PERSONLIGHEDSANALYSER

DET ER INNOVATIVT OG VÆRDISKABENDE

PÅ HØJESTE NIVEAU