Ledersparring & Udvikling

Brug os, hvor det giver mening

Strategisk HR hjælper jer med ledersparring & udvikling

Ledersparring & Udvikling. Det er ikke nogen helt nem opgave at være en moderne leder. Din personlighed, din kapacitet til lederskab og din evne til at udøve stærk ledelse under skiftende vinde bliver afgørende for om du er en succes som leder. Det bliver ofte sagt, at man ikke kan blive en god leder uden at kende sig selv og sine muligheder. Vi tilbyder derfor coaching inden for dit personlige lederskab, håndtering af ledelsesmæssige udfordringer eller opnåelse af konkrete, strategiske mål – I skal nemlig bruge os der, hvor det giver mening for jer.

Fordele ved HR-Support

Ledersparring & Udvikling. Kender du dine styrker i arbejdslivet?

Executive coaching er til ledere og medarbejdere på alle niveauer i organisationen, som ønsker ny erkendelse, nye handlemåder og personlig udvikling. Dette bidrager til øget selvindsigt, identifikation og udvikling af den enkelters potentialer, udvikling af styrker og talenter samt opbygning og fornyelse af identitet, der fastholder talenterne. Med HR Support inden for udvikling får du en strategisk sparringspartner, der sammen med dig udforsker og får italesat spørgsmålene: Hvem er jeg som leder?’ ‘Hvad er vigtigt i min organisation lige nu?’ ‘Hvilken slags leder er der behov for i min organisation? ” Hvad har jeg brug for, for at blive sådan en leder? ‘.

Case: Ledelsessparring der vil fremad.

Hvad vores kunder siger

Værktøjerne til talentudvikling

Strategisk HR er perfekt for virksomheder uden større HR-afdelinger. Det betyder rigtig meget, at vores medarbejdere har følelsen af, at vi har en kompetent og tidssvarende HR-afdeling med dertil hørende redskaber, der kan løfte vores ledere i deres arbejde

Torben Lynge Overgaard - CEO, Frederiksen Scientific A/S
Værktøjerne til talentudvikling

Strategisk-HR har et helt unik 360° HR-koncept med personligheds- og adfærdsanalyser, jobmatch- og kulturanalyser, samt et helt unikt Intelligent MUS-koncept, der er skræddersyet til virksomheder uden en HR-afdeling, men som stadig tror på, at medarbejderne er forskellen

Mads Elefsen Kudsk - CEO, Tele-Mark A/S

Vi samarbejder med fantastiske partnere

VIS er kunde hos IPA
VestaRam er kunde hos IPA
Sympa er kunde hos IPA
Altiden Ekko er kunde hos IPA

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne. Ledersparring & Udvikling.