Intelligent MUS

Intelligent MUS er Strategisk HR’s nytænkning og revitalisering af MUS samtalen. Et strategisk udviklingsværktøj til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder.

”Intelligent MUS fra IPA Nordic har løftet vores medarbejder dialog markant.

MUS er nu blevet et reelt værktøj til at sætte fokus på udviklingen og fremdrift hos den enkelte medarbejder i alle landene på tværs af gruppen.”

Torben anbefaler intelligent MUS

Torben Lynge Overgaard
CEO

Frederiksen anvender intelligent MUS

Intelligent MUS
Strategisk HR’s MUS univers
(Medarbejder Udviklings Samtale)

I dag er MUS i mange virksomheder blevet et tomt ritual og en smertefuld dans uden føling, føring og retning. Vi hylder hinandens forskellighed ved at føre alle igennem et stringent MUS skema. Strategisk HR nytænker den samtale som strategisk udviklingsværktøj til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder. Ønsket er at revitalisere og indtænke MUS i virksomhedens strategiske udviklingsarbejde og samtidig digitalisere processen. Så I kan fokusere på den værdiskabende samtale.

Forberedelse til Intelligent MUS

Familiær begivenhed

Lav Intelligent MUS 2, 3, 4 gange om året – med forskelligt fokus

Medarbejderen inviteres

Den HR ansvarlige eller lederen inviterer medarbejderen til udviklingssamtale. Enten hele samtalen, eller en udvalgt del.

Trin 1
Trin 2

Medarbejderen udfylder spørgeskema

Via linket kan medarbejderen rate forskellige områder, samt uddybe med kommentarer.

Lederen forbereder sig

Lederen kigger materialet igennem og forbereder sig til samtalen.

Trin 3
Trin 4

Intelligent MUS afholdes

På baggrund af virksomhedens retning og svarerne gennemføres samtalen.

Opfølgning på samtalen

Den indbyggede opfølgning sikrer, at der sammen lægges en plan for fremtidige indsatser.

Trin 5

Intelligent MUS univers

Vores tankesæt med intelligent MUS er at give plads til den rituelle fægtning, men med visionen om inspirere til at lægge MUS’en ned. Med løbende dialog i tematiseret og individualiseret samtaler. MUS’en automatiseres og processen simplificeres således den kan udføres årligt eller kvartalvis med tematiske udviklingsområder.

De 6 temaer i den Intelligente MUS

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne