Intelligent MUS

Intelligent MUS er Strategisk HR’s nytænkning og revitalisering af MUS samtalen. Et strategisk udviklingsværktøj til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder.

Kontakt os
Hjem » HR System » HR Features » Intelligent MUS

Intelligent MUS
Strategisk HR’s MUS univers
(Medarbejder Udviklings Samtale)

I dag er MUS i mange virksomheder blevet et tomt ritual og en smertefuld dans uden føling, føring og retning. Vi hylder hinandens forskellighed ved at føre alle igennem et stringent MUS skema. Strategisk HR nytænker den samtale som strategisk udviklingsværktøj til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder. Ønsket er at revitalisere og indtænke MUS i virksomhedens strategiske udviklingsarbejde og samtidig digitalisere processen. Så I kan fokusere på den værdiskabende samtale.

Forberedelse til Intelligent MUS

Familiær begivenhed

Lav Intelligent MUS 2, 3, 4 gange om året – med forskelligt fokus

Medarbejderen inviteres

Den HR ansvarlige eller lederen inviterer medarbejderen til udviklingssamtale. Enten hele samtalen, eller en udvalgt del.

Trin 1
Trin 2

Medarbejderen udfylder spørgeskema

Via linket kan medarbejderen rate forskellige områder, samt uddybe med kommentarer.

Lederen forbereder sig

Lederen kigger materialet igennem og forbereder sig til samtalen.

Trin 3
Trin 4

Intelligent MUS afholdes

På baggrund af virksomhedens retning og svarerne gennemføres samtalen.

Opfølgning på samtalen

Den indbyggede opfølgning sikrer, at der sammen lægges en plan for fremtidige indsatser.

Trin 5

Intelligent MUS univers

Vores tankesæt med intelligent MUS er at give plads til den rituelle fægtning, men med visionen om inspirere til at lægge MUS’en ned. Med løbende dialog i tematiseret og individualiseret samtaler. MUS’en automatiseres og processen simplificeres således den kan udføres årligt eller kvartalvis med tematiske udviklingsområder.

De 6 temaer i den Intelligente MUS

Tema 1 – Viden-Faglighed-Arbejdsopgaver-Arbejdsgange

INTRODUKTION TIL TEMA
Dette emneområde handler om din oplevelse af dine opgaver og de arbejdsgange- og processer, der ligger omkring dit daglige virke i virksomheden. Er du tilfreds med de opgaver du løser nu, eller ønsker du at ændre på noget i den sammenhæng.

Det handler også om din oplevelse af din viden og den faglige grund du står på, og din følelse af mestring i forhold til de opgaver du skal løse. Føler du dig passende klædt på i forhold til både nutidige og fremtidige faglige udfordringer i dit job. Her vil der være plads til at tale om dine ønsker om faglig udvikling og uddannelse/kurser m.m.

Tema 2  Mål-Styrker-Resultater-Udfordringer

INTRODUKTION TIL TEMA

Dette emneområde handler om dine personlige mål og resultater, dine ambitioner og om i hvilken grad du føler dig passende udfordret i dit job, bl.a. set i forhold til dine erfaringer, kompetencer og resultater. Det handler også om den indflydelse du ønsker at have på din egen arbejdssituation- og opgaveløsning, og det ansvar du ønsker at tage for det du laver.

Vi vil snakke om dine styrker, og i hvilken grad du føler dig bakket op og støttet af kolleger og mig som leder i forhold til dine muligheder for at nå dine personlige mål.

Vi skal også tale om, hvordan jeg som leder kan støtte og motivere dig til at nå derhen hvor du gerne vil være, hvilke nye udfordringer du ønsker i fremtiden, og generelt hvad du kan gøre, og hvad dine kolleger og jeg kan gøre for at du når dine personlige mål.

Tema 3 – Samarbejde-Kolleger-Trivsel-Motivation

INTRODUKTION TIL TEMA

Dette emneområde handler om din grundlæggende oplevelse af samarbejdet i afdelingen. Både imellem kolleger og imellem mig som leder, dig personligt.
Vi skal også snakke om din personlige oplevelse af trivsel, både for dig selv og for afdelingen generelt. Føler du dig set, hørt og værdsat, og oplever du, at du får mulighed for at byde ind med alt det du kan, når du samarbejder med andre.

Hvornår fungerer samarbejdet bedst, og er der noget eller nogen der blokerer for et positivt og givende samarbejde i afdelingen. Hvordan oplever du selv, at du bidrager til samarbejdet, og hvad er de mest givende team- og samarbejdssituationer du har oplevet i løbet af det sidste år.

Endelig indeholder denne emneområde også en snak om, i hvilken grad du føler dig informeret om de mere overordnede forhold i afdelingen og i virksomheden, og om du føler dig tilstrækkelig informeret om afdelingens og virksomhedens strategi.

Tema 4 – Personlig udvikling-Potentiale-Mening-Læring

INTRODUKTION TIL TEMA

Dette emneområde handler om din oplevelse af de muligheder du har for personlig udvikling og mere generelt den grundlæggende mening du oplever i dit job. Hvornår er det sjovest at gå på arbejde? Hvad brænder du opgavemæssigt for i forhold til dine interesser og den du er? Hvad er de mest kreative og lærerige udfordringer du har mødt i løbet af det sidste år?

Vi skal også snakke om din oplevelse af dit eget udviklingspotentiale og hvordan vi kan støtte dig i den sammenhæng. Det handler her om din oplevelse af de muligheder du har for personlig og kompetencemæssig udvikling, og om din generelle oplevelse af dine udviklingsmuligheder i virksomheden.

Oplever du, at du har mulighed for at bidrage til afdelingens udvikling i form af ideer til nye måder at gøre tingene på, og føler du dig udfordret på din kreativitet i forhold til de opgaver du løser i dag?

Tema 5 – Medarbejderens tilfredshed

INTRODUKTION TIL TEMA

Vi gør ikke længere kun det vi får besked på, men det vi har lyst til, vi træffer i langt højere grad vore egne beslutninger og derfor stiller vi i dag langt større krav til bl.a. vores arbejdsliv- og situation end vi gjorde tidligere. Krav om udviklingsmuligheder, om udfordringer, om indhold, om frihed etc. Omvendt er det sådan, at får vi disse krav tilfredsstillet er vi også parat til at levere en langt større og mere engageret indsats end tidligere.

Det betyder, at spillerummet imellem fravær af tilfredshed og stor tilfredshed får enorme konsekvenser for den indsats der ydes og de resultater der skabes. Erkendelsen af, at virksomhedens resultat er menneskeskabt og erkendelsen af det enorme potentiale det enkelte menneske er i besiddelse af, skaber den store forskel imellem virksomheder, der gør en indsats for at øge medarbejdertilfredsheden og virksomheder, der ikke gør det.

En lav medarbejdertilfredshed betyder, et der billedligt talt hver eneste dag siver energi ud af virksomhedens lækager med det resultat, at indsatserne kun er en skygge af hvad de kunne være.

Tema 6 – medarbejderens styrker og talenter

INTRODUKTION TIL TEMA

Via IPA personlighedsanalyse vil alle medarbejdernes individuelle og personlige styrker og talenter være fremlagt. Det vigtige for virksomheden er derfor at udnytte disse til gavn for virksomhedens fremtidige udvikling og ikke mindst den personlige tilfredshed for medarbejderen.

Dette er den virkelige intelligente del af MUS processen. Det er 100% individuelt og har fokus på medarbejderens udvikling.

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger Strategisk HR’s løsning for at få det bedste ud af medarbejderne

Kom i gang nu