Hvad betyder grit?

Inden for psykologi er grit et positivt, ikke-kognitivt træk baseret på en persons udholdenhed og indsats kombineret med passion for et bestemt langsigtet mål eller en sluttilstand (en stærk motivation for at nå et mål).

Denne udholdenhed i indsatsen fremmer overvindelsen af de forhindringer eller udfordringer, der ligger på vejen til at opnå resultater, og fungerer som en drivkraft i realiseringen af resultater.

Forskellige, men almindeligt forbundne begreber inden for psykologien omfatter

udholdenhed“, “hårdførhed“, “modstandsdygtighed“, “ambition“, “behov for at opnå resultater” og “samvittighedsfuldhed“.

Disse konstruktioner kan opfattes som individuelle forskelle i forbindelse med udførelse af arbejde snarere end talent eller evner. Denne skelnen blev sat i fokus i 1907, da William James udfordrede feltet til yderligere at undersøge, hvordan visse individer er i stand til at få adgang til rigere egenskabsreservoirer, der gør dem i stand til at udrette mere end gennemsnittet, men konstruktionen går mindst tilbage til Francis Galton, og idealerne om vedholdenhed og udholdenhed er blevet opfattet som en dyd mindst siden Aristoteles.

Positiv psykologi

Grit hænger sammen med positiv psykologi og især med udholdenhed. Som tidligere nævnt er evnen til at holde fast i og forfølge et mål over en længere periode et vigtigt aspekt af grid. Dette område af positiv psykologi har interesseret sig for processen med udholdenhed som en positiv indikator for langsigtet succes. 2014 fandt Von Culin, Tsukayama og Duckworth i en undersøgelse af Von Culin, Tsukayama og Duckworth, at individuelle forskelle i grit og dets to komponentfacetter – udholdenhed i indsatsen og konsistens af interesser over tid – til dels kan stamme fra forskelle i, hvad der gør folk lykkelige.

Er grit inteligens?

En af de bedste forudsigere af fremtidige præstationer har været intelligens. Dette forhold er blevet fundet i forbindelse med skolepræstationer såvel som i forbindelse med jobpræstationer. Derfor kunne man forvente, at grit ville være stærkt korreleret med intelligens.

Faktisk var dette et af de tidlige spørgsmål, der blev stillet i grit-forskningen, “Hvorfor opnår nogle personer mere end andre med samme intelligens?” Noget overraskende viste det sig i fire separate prøver, at grit enten var ortogonal til eller lidt omvendt korreleret med intelligens. Det betyder, at grit, i modsætning til mange traditionelle præstationsmålinger, ikke er bundet til intelligens. Forskerne foreslog, at dette er med til at forklare, hvorfor nogle meget intelligente personer ikke konsekvent præsterer godt i lange perioder.

læs mere om grit på www.ipanordic.dk