Hvad er den integrale idé?

Den Integrale Idé

Hvad er den integrale idé? Den integrale ide er en Udviklingsvej, der bygger på antagelsen om, at mennesker udvikler sig i kvalitative spring, og disse spring foretages imellem forskellige mentale platforme

Vores livs- og udviklingsrejse er bestemt af den måde, hvorpå vi tænker, føler og handler os ind i verden, den måde hvorpå vi opfatter virkelighedens grænser og muligheder, den måde hvorpå vi skaber relationer til andre mennesker og meget mere. Kort sagt, den måde hvorpå vi fortolker os selv ind i verden

IPA Analysens fire Hovedfaktorer er en operationalisering af fire forskellige mentale platforme, der fortæller noget om vores handlinger og vores adfærd

Når vi udvikler os fra den ene platform til den næste, tager vi alt det bedste fra den gamle platform med os og INTEGRERER det gamle i det nye. Hvor det gamle før var målet og et mål i sig selv, bliver det nu et middel til at udfolde os fra den nye platform med nye mål, nye personlige standarder og en helt ny måde at opleve os selv og fortolke os selv ind i verden

Vi betragter altså udvikling som en kvalitativ forandring af bevidstheden. De gamle antagelser og sandheder forkastes til fordel for nye sandheder. Men vi tager de gamle antagelser med over på det nye udviklingsstadie, men nu bevidst således at vi kan reflektere over dem. En given fase indeholder således alle tidligere faser.

Når man når et nyt mentalstandpunkt, tager man det bedste med sig fra det forrige og springer man en platform over i livsrejsen vil man kunne mangle noget.

Det indebærer ligeledes, at kvaliteten af det du udvikler på ét område på din udviklingsrejse er afhængig af det du har udviklet på de andre områder.

Den integrale idé

Læs mere om den integrale idé på IPA Nordics hjemmeside