Hvad er en HR afdeling?

Med stigende fokus på medarbejderne som virksomhedernes største aktiv, får området Human Ressource (HR) en stadigt større betydning. HR afdelingenspiller en stadigt mere aktiv rolle i organisationen. I en moderne virksomhed er det væsentligt at skabe og fastholde en organisation, der arbejder effektivt mod et fælles mål, og hvor alle kender deres rolle i værdiskabelsen. Denne aktivitet bor i en HR afdeling.

Oursource HR til Strategisk HR

Du kan med fordel vælge at lægge HR-opgaverne eksternt hos Strategisk HR, fordi objektiviteten og den professionelle tilgang er i højsædet. Mange virksomheder har ikke altid arbejde nok til at beskæftige en fuldtidsansat HR-ansvarlig. Hvis ansvaret placeres hos en anden funktionschef, får det ofte ikke det nødvendige fokus. Strategisk HR kan bidrage med den nyeste viden udefra og nogle faste procedurer, som sikrer det bedste resultat for virksomheden og medarbejderne, uden at der tabes fokus.

Vi har erfaring med alle opgaver, der vedrører virksomhedens medarbejdere. Lige fra rekruttering af medarbejderen til den dag ansættelsesforholdet af den ene eller den anden årsag ophører. Vi tager gerne ansvar for medarbejderfastholdelse, medarbejderudvikling, karriereplanlægning og -rådgivning, uddannelsesplanlægning eller coaching af enkeltpersoner og teams, og sikrer at virksomheden overholder gældende lovgivning undervejs.

Hos Strategisk-HR  har vi erfaringen og viden til at fungere som din virksomheds eksterne HR afdeling, og vi tilpasser samarbejdet til dine nøjagtige krav.

Formål med HR afdeling

Det overordnede formål med HR er at sikre, at organisationen er i stand til at opnå succes gennem mennesker. HR-fagfolk forvalter den menneskelige kapital i en organisation og fokuserer på at implementere politikker og processer. De kan specialisere sig i at finde, rekruttere, udvælge, uddanne og udvikle medarbejdere samt vedligeholde medarbejderrelationer eller fordele. Uddannelses- og udviklingseksperter sikrer, at medarbejderne bliver uddannet og får løbende udvikling. Dette sker gennem uddannelsesprogrammer, præstationsvurderinger og belønningsprogrammer.

Medarbejderrelationer tager sig af medarbejdernes bekymringer, når politikker overtrædes, f.eks. i tilfælde af chikane eller forskelsbehandling. Forvaltning af personalegoder omfatter udvikling af kompensationsstrukturer, forældreorlovsprogrammer, rabatter og andre fordele for medarbejderne. På den anden side af området findes HR-generalister eller forretningspartnere. Disse HR-fagfolk kan arbejde inden for alle områder eller være repræsentanter for arbejdsmarkedsrelationer, der arbejder med fagforeningsansatte medarbejdere.

Tidligere kaldet personaleafdeling

HR er et produkt af bevægelsen for menneskelige relationer i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor forskere begyndte at dokumentere måder at skabe forretningsmæssig værdi gennem strategisk forvaltning af arbejdsstyrken.  Det var oprindeligt domineret af transaktionsarbejde som f.eks. administration af lønninger og ydelser, men på grund af globalisering, konsolidering af virksomheder, teknologiske fremskridt og yderligere forskning fokuserer HR fra 2015 på strategiske initiativer som f.eks. fusioner og opkøb, talentstyring, successionsplanlægning, arbejdsmarkeds- og arbejdsmarkedsrelationer samt mangfoldighed og integration.

I det nuværende globale arbejdsmiljø fokuserer de fleste virksomheder på at sænke medarbejderomsætningen og på at fastholde det talent og den viden, som deres arbejdsstyrke besidder[kilde mangler] Nyansættelser medfører ikke kun høje omkostninger, men øger også risikoen for, at en ny medarbejder ikke kan erstatte den tidligere medarbejders stilling på passende vis. HR-afdelinger bestræber sig på at tilbyde fordele, der vil appellere til arbejdstagerne, og dermed mindske risikoen for at miste medarbejdernes engagement og psykologiske ejerskab.