Hvad er en personlighedsanalyse?

Lad os lige starte med at sige, at det er OK for nu at kalde den for personlighedstest, for det er en gængs term. Men i virkeligheden er det i vores øjne ikke en test, for der er ikke noget facit, rigtigt og forkert. Det er en analyse, der tegner et billede af din personprofil.

Personprofilen benyttes i dag i en række sammenhænge. Mest udbredt er nok i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Men de kan faktisk også være gode værktøjer i din egen selvudvikling eller i udviklingen af et team

Formålet med analysen er at identificere menneskets naturlige præferencer. En personlighedsanalyse vil give en øget indsigt og forståelse omkring sig selv og andre. Den er brugbar for at kunne navigere i livet både i forhold til ydre krav og indre behov.

Når vi får kendskab til vores type er det lettere at finde balance i livet, da analysen skaber en bevidsthed om hvad der tager og giver energi.

Derfor bruger man IPA Personlighedsanalyse

I vurderingen af en kandidats egnethed til et bestemt job er interviewet vores hovedværktøj. For at få belyst så mange sider af kandidaten som muligt, anvender vi IPA Nordic’s integral personlighedanalyse. Analysen sætter ord på og giver en referenceramme for en struktureret samtale og ligger op til en dialog, der belyser kandidatens stærke og svage sider og sikrer således, at kandidat og job matcher. Analysen er et dialogværktøj – ikke en facitliste.

Hvad er Personlighedsanalysen

Mange anvender analysen, som er udviklet af Cand. Phil. Flemming Olsen fra IPA Nordic. Personlighedsanalysen er udviklet til at klarlægge en persons adfærdsmønstre, så de er kompatible i arbejdsmæssige sammenhænge.

Hvordan udfyldes Personlighedsanalysen?

Personlighedsanalysen er bygget op omkring 48 udsagnsgrupper, der hver indeholder 4 udsagn.

I hver udsagnsgruppe skal der markeres 2 af de 4 udsagn. Man skal sætte ét kryds ud for det udsagn, man er mest enig i, og ét kryds ud for det udsagn, man er mest uenig i.
Således skal der altid findes 2 udsagn, som er markeret og 2 udsagn, som ikke er markeret i hver udsagnsgruppe.