Hvad er fravær?

FRAVÆR

HR er ansvarlig for tiltag, som reducerer det samlede sygefravær mest mulig, og at tilrettelægge effektiv opfølgning. Mange oplever at have et dårligt overblik over fravær og bruger meget tid på at besvare henvendelser og forespørgsler relateret til ferie og sygdom. Ved at standardisere processen i et digitalt system kan HR og ledelsen have fuld kontrol over fraværet og skabe rapporter og analyser, som kan bruges som grundlag for tiltag. Medarbejdere og ledelse vil selv kunne følge fraværet – noget som igen vil føre til færre direkte henvendelser og forespørgsler til den HR-ansvarlige. Self-service muliggør ansøgning om ferie og registrering af sygedage direkte i systemet.

Godkendelsesprocessen igangsættes, og systemet sender påmindelser og sørger for opfølgning fra start til slut. Uden involvering af HR.
Rapporter og analyser af fraværet gør det mulig at identificere tendenser, som kræver tiltag for at forebygge længerevarende sygefravær. Ledelsen får opbakning fra systemet under krævende processer med opfølgning på langtidssygefravær.

Læs om trivsel

Økonomisk

Inden for økonomi er fraværsprocenten forholdet mellem antallet af fraværende arbejdstagere og den samlede fuldtidsbeskæftigede lønmodtagerbeskæftigelse. I USA defineres fravær som tilfælde, hvor personer, der normalt arbejder 35 timer eller mere om ugen, arbejdede mindre end 35 timer i reference ugen af en af følgende årsager:

egen sygdom

skade eller medicinske problemer

problemer med børnepasning

andre familiemæssige eller personlige forpligtelser

borgerpligt eller militærtjeneste

barsels- eller fædreorlov

Orlov

Det arbejdsretlige begreb orlov, nærmere bestemt betalt orlov eller,  fraværsorlov, er et tilladt længerevarende fravær fra arbejdet af en hvilken som helst grund, der er godkendt af arbejdspladsen. Når folk “tager orlov” på denne måde, tager de normalt fri fra deres arbejde i dage, som på forhånd er godkendt af deres arbejdsgiver i deres ansættelseskontrakter. Arbejdsmarkedslovgivningen foreskriver normalt, at disse betalte fridage skal kompenseres med enten 100 % af den normale løn eller med en meget høj procentdel af den normale dagsløn, f.eks. 75 % eller 80 %. Orlov er en form for orlov.

Der findes mange underkategorier af betalt orlov, som normalt afhænger af årsagerne til, at orloven tages. Sygdomsorlov godtgøres normalt med 100 % af lønnen, mens andre former for orlov ofte er mere restriktive, f.eks. at der kun godtgøres en vis procentdel af den normale løn, eller hvad angår betalt ferie, som i nogle lande tildeles automatisk af de nationale regeringer, f.eks. i de fleste EU-lande, og i andre lande, f.eks. i USA, er et spørgsmål om, at den enkelte arbejdstager opsamler ferierettigheder i løbet af en periode på arbejdspladsen og derefter bruger dem, når der er opsamlet et tilstrækkeligt antal dage.

Den internationalt anerkendte definition af betalt ferie i den internationale arbejdsret, som bl.a. Den Internationale Arbejdsorganisation har fulgt, er en definition, der kun begrænser sig til forud godkendte arbejdsaftaler på arbejdspladsen. Ubetalt orlov er orlov, som undtagelsesvis bevilges af arbejdspladsen, og som arbejdspladsen giver tilladelse til at afholde, men som ikke kompenseres.