Hvad er HR master data?

Hvad er HR master data? HR Master data understøtter en bred vifte af interne funktioner fra lønudbetaling til adgangsrettigheder og identitetsstyring.

HR master data kan groft sagt inddeles i fire kategorier:

  1. Person: Demografiske data om medarbejdere og eventuelle arbejdere udefra: nøgledata såsom navn, adresse og telefonnummer, men også data om løn og andre former for godtgørelse.
  2. Arbejde: Job eller stilling, titel og nærmeste chef/person, som vedkommende rapporterer til.
  3. Gruppe/hierarki: Forskellige arbejdsgrupper og hierarkier, for eksempel rapporteringsstrukturer, som danner en organisationsstruktur.
  4. Dokumentarkiv: Ansættelseskontrakter, lønsedler, tavshedserklæringer m.m. På baggrund af disse fire kategorier er det nemt at sætte sig ind i, hvorfor så mange organisationer bruger enten et lønsystem eller et ERP-system til lagring af medarbejderdata. Et lønsystem kan lagre mange af dataene i kategorien Person, mens eksempelvis data i kategorien Gruppe kan findes i et ERP-system. Ingen af disse systemer kan dog rumme alle fire typer data, hvilket fører til, at mange organisationer har deres data spredt over flere systemer og i forskellige formater. Det er for eksempel meget almindeligt, at et lønsystem suppleres med regneark.

HR Master data fra IPA Nordic

HR master data hos Strategisk HR har vi samlet i 3 løsninger.

  1. Kvantitative data har vi samlet i IPA Staff, der er et HR system, hvor alle medarbejderdata samles. Det er alle faste informationer om medarbejderen.
  2. Kvalitative data har vi samlet i IPA HR 360° Cockpit. Det her vi kan definere mennesker i forhold til andre mennesker. Det er vores adfærdsanalyser, som eksempelvis IPA Core, der er den højeste ratede personlighedsanalyse udviklet i Skandinavien.
  3. HR Insights er et unikt produkt, der samler kvantitative data med kvalitative data. Det er et intuitiv grafisk interface, der gør det muligt visuelt at dykke ned i detaljer.
Mater data IPA Staff

Kvantitative HR master data samlet i IPA Staff

Mater data IPA Staff

Kvalitative HR master data samlet i IPA 360° HR Cockpit

læs mere om masterdata på IPA Nordics hjemmeside www.ipanordic.dk