Hvad er HRIS?

En HRIS, som også er kendt som et human resource information system eller et system til ledelse af human resource management system (HRMS). Dybest set er det et skæringspunkt mellem menneskelige ressourcer og informationsteknologi gennem HR -software. Dette gør det muligt for HR -aktiviteter og -processer at foregå elektronisk. For at sige det på en anden måde, kan en HRIS ses som en måde, gennem software, for virksomheder store og små at tage sig af en række aktiviteter. Herunder dem, der er relateret til menneskelige ressourcer, regnskab, ledelse og lønninger.

En HRIS giver en virksomhed mulighed for at planlægge sine HR -omkostninger mere effektivt. Samt at styre dem og kontrollere dem uden at skulle allokere for mange ressourcer til dem. I de fleste situationer vil en HRIS også føre til effektiviseringer, når det kommer til at træffe beslutninger inden for HR. De trufne beslutninger bør også stige i kvalitet. Som følge heraf bør produktiviteten for både medarbejdere og ledere stige og blive mere effektiv.

HRMS / HRIS

Et HRMS-system (Human Resources Management System) eller HRIS (Human Resources Information System) eller HCM (Human Capital Management) er en form for HR-software. Softwaren  kombinerer en række systemer og processer for at sikre en nem forvaltning af menneskelige ressourcer, forretningsprocesser og data. Human Resources-software bruges af virksomheder til at kombinere en række nødvendige HR-funktioner, f.eks. lagring af medarbejderdata, administration af løn. Det kan også være til rekruttering, administration af ydelser, tidsregistrering, styring af medarbejdernes præstationer og sporing af kompetence- og uddannelsesregistreringer.

Et personaleadministrationssystem sikrer, at de daglige personaleprocesser er overskuelige og lettilgængelige. Det fusionerer humanressourcerne som disciplin og især de grundlæggende HR-aktiviteter og -processer med informationsteknologiområdet. Programmeringen af databehandlingssystemer har udviklet sig til standardiserede rutiner og pakker af ERP-software (enterprise resource planning). I det hele taget har disse ERP-systemer deres oprindelse i software, der integrerer oplysninger fra forskellige applikationer i én universel database.

Sammenkoblingen af de finansielle og menneskelige ressourcemoduler gennem én database er den vigtigste forskel i forhold til de individuelt og individuelt udviklede forløbere. Det gør gør denne type softwareapplikation både stiv og fleksibel.