Hvad er metodefaktorer?

Metodefaktorer

Mennesker der føler sig hjemme i det blå rum foretrækker orden, regelmæssighed og stabilitet, og har det bedst med tydelige rammer, klare regler og faste strukturer. Det er mennesker, der foretrækker at løse opgaverne på grundlag af en veldefineret og præcis viden i et kendt og forudsigeligt univers. I det blå rum har man det godt i arbejdssituationer, hvor succeskriterierne er entydige, hvor man har styr på tingene og hvor faktuel og faglig viden er et vigtigt grundlag for løsningen af opgaverne.

  • Systemorientering
  • Detailorientering
  • Sikkerhedsorientering

Metodefaktorer – det blå rum

Roller i metodefaktorerne

Hvem føler sig hjemme i metodefaktorerne?

Læs mere om IPA Metodefaktorer på IPA Nordics hjemmeside