Hvad er onboarding?

Hvad er onboarding? En vellykket onboarding øger sandsynligheden for, at nye medarbejdere skaber værdi i organisationen – og minimerer ikke mindst risikoen for, at de forlader stillingen indenfor det første år.

Onboarding er en fællesbetegnelse for de processer, der skal sikre, at nye medarbejdere tilegner sig den viden og adfærd, der gør dem til effektive aktører i organisationen. Onboarding handler altså om at klæde nye medarbejdere fagligt og kulturelt på til at kunne begå sig i virksomheden.

IPA Staff - Onboarding

Onboarding process i IPA Staff

IPA Staff - Onboarding

Byg din egen onboarding process i IPA Staff

6 tips til succesfuld onboarding

Onboarding handler om, hvordan nye medarbejdere bliver introduceret til den virksomhed, som de er blevet ansat i.

Det er meget vigtigt for, at de føler sig godt tilpas og bliver motiveret til arbejdet. Men det har også betydning for, om de forstår deres rolle i virksomheden til fulde, virksomhedens værdisæt med mere. Alt det kan du blive meget klogere på nedenfor, når du får 6 tips til succesfuld onboarding!

1. Giv en rundtur med introduktioner

En god start på onboarding er at give en rundtur med introduktionerne. Det giver den nye medarbejder en følelse af tryghed at vide, hvor kaffemaskinen står, og hvem, der sidder i de forskellige afdelinger.

Det sociale er en enormt vigtig del af trivslen på en arbejdsplads, og når man har det godt socialt, arbejder man også langt bedre. Derfor er det vigtigt at starte med at introducere til både virksomheden og medarbejdere.

2. Onboarding og virksomhedens værdier

En anden ting, som det er vigtigt at blive introduceret til i forbindelse med onboarding, er virksomhedens værdier. Det er med til at give et indblik i, hvad selve meningen med arbejdet er. Og det er det mest afgørende for, at man er motiveret til at yde sit bedste.

Når man forstår den bagvedliggende mening med arbejdet, får man drive på et helt nyt niveau!

3. Medarbejderen skal kende sin rolle

I samme forbindelse er det vigtigt, at den nye medarbejder forstår meningen med lige præcis hans eller hendes arbejde. Derfor skal vedkommende introduceres grundigt til den rolle, som de skal udfylde. Det er en vigtig del af processen med onboarding.

Det er vigtigt at gøre det klart, hvad der helt præcis forventes af den nye medarbejder. Det er helt essentielt at vide, hvordan man skaber værdi for virksomheden. Det er også med til at give selvtillid, at man forstår, hvorfor ens rolle er vigtig og nødvendig. På mange måder er det hele fundamentet for at udføre sit arbejde godt.

4. De rette ressourcer skal være til rådighed

Når den nye medarbejder skal i gang med arbejdet, er det nødvendigt, at de rette ressourcer er blevet stillet til rådighed. Det kan være forskellige manualer og guidelines, som vedkommende skal følge i de konkrete arbejdsopgaver. Onboardingen er dog kun succesfuld, hvis det bliver suppleret af konkret jobtræning.

5. Onboarding og jobtræning

Selvom det kan virke som et stort stykke arbejde, kan det virkelig betale sig at oplære den nye medarbejder. Det er en stor fordel, hvis han eller hun kan få jobtræning af en medarbejder, der kender arbejdet godt i forvejen.

Det vil gøre, at den nye kandidat hurtigere får en forståelse af, hvordan opgaverne skal udføres. På sigt vil det faktisk betyde, at medarbejderen hurtigere bliver selvkørende. Hvis man bliver overladt til selv at finde ud af det ene eller det andet, ved hjælp af en manual eller to, vil man nemlig komme til at lave en del unødvendige fejl.

6. Giv den nye medarbejder en mentor

I forbindelse med onboardingen kan en mentor også være en stor hjælp for den nye medarbejder. Det er godt at vide, hvem man skal spørge, hvis man er i tvivl om det ene eller det andet. På den måde kan man også sikre sig, at den nye medarbejder får hjælp af den rigtige – og altså ikke én, der fx arbejder med noget helt andet. Det kan spare både tid og penge, at man gør det tydeligt, hvem der har ansvar for at hjælpe den nye medarbejder.

Læs mere om onboarding på IPA Nordics hjemmeside