Hvad er rekruttering?

Rekruttering: Det at komme i kontakt med og ansætte en person til at varetage en bestemt arbejdsopgave. Det er typisk ledere, HR-afdelinger eller rekrutteringsbureauerne, der sørger for rekrutteringsprocessen.

Man taler typisk om 2 typer rekruttering:

REKRUTTERING (INTERN)

Rekruttering hvor man leder efter den nye medarbejder blandt dem, som allerede er ansatte i det pågældende firma. Ved intern rekruttering handler det om at fastholde og udvikle nuværende medarbejdere.

REKRUTTERING (EKSTERN)

Rekruttering hvor man leder efter arbejdskraft uden for det pågældende firma til at udfylde en bestemt stilling. Ved ekstern rekruttering handler det om at tiltrække helt nye medarbejdere.

REKRUTTERINGSPROCESSEN

En rekrutteringsproces er forskellig fra firma til firma, og fra situation til situation, men starter i det øjeblik behovet for en ny medarbejder opstår.

Sådan vil en typisk rekrutteringsproces foregå;

  1. Behovet for en ny medarbejder opstår.
  2. Der formuleres et jobopslag som annonceres gerne på baggrund af en IPA JobMatch
  3. Ansøgningerne kigges igennem, og der indkaldes til jobsamtale. Ofte indkaldes 4 – 8 kandidater.
  4. Kandidaterne vurderes ved jobsamtalen af henholdsvis leder, HR-medarbejdere, og/eller ekstern rekrutteringskonsulent. Kandidater udfylder en personlighedsanalyse
  5. Til højere stillingsniveauer indkaldes der ofte til en ny samtalerunde, hvor de bedst kvalificerede kandidater fra første runde kommer til endnu en jobsamtale.
  6. Hvis der benyttes personlighedstest og/eller færdighedstest ligger dette ofte mellem første og anden jobsamtale-runde.
  7. Ansættelsesudvalget vælger en kandidat bland de tilbageværende kandidater, og der indhentes referencer.
  8. Til slut forhandles kontrakten på plads, og rekrutteringsprocessen afsluttes.
  9. Rekrutteringen foretages af virksomheden selv eller med hjælp fra et rekrutteringsbureau.