Hvad er relationsfaktorer?

Relations-Faktorer

Mennesker der føler sig hjemme i det grønne rum viser stor interesse for deres medmennesker, og bruger meget tid på at sætte sig ind i og forstå andres tanker, følelser og handlinger. De er socialt nysgerrige, åbne og tolerante, og har i kraft af deres fokus på følelser og relationer opbygget en grundlæggende social kompetence. I det grønne rum finder vi mennesker, der befinder sig godt i jobsituationer, hvor en positiv personlig adfærd, samt indsigt i og interesse for andre mennesker er væsentlige succeskriterier.

Relationsfaktorer

Vi har hele vejen igennem skulle forholde os til og indgå i relationer til andre mennesker. På voreslivsrejse erfarer vi (måske), at for at for at kunne forbinde os med andre i dybere relationer ogkærlighedsforhold, men også for at opnå vores livsmål, slår det vi hidtil har lært ikke længere til.Indtil nu har vi primært fokuseret på os selv. For at komme videre må vi lære at sætte os i denandens sted, at give den anden plads, at lytte til den anden, at lytte til andre for at forstå desammenhænge vi indgår i. Vi bliver nysgerrige på hvad mennesker er, hvad de tænker og føler, ogvi opdager, at dette hjælper os videre i tilværelsen.

Arbejdslivsmotiv: Indsigt i sociale processer som middel til at nå fælles mål

Arbejdslivsroller: Ansvar for alt det relationelle i de sammenhænge man indgår i

Emotionelt motiv: Kærlighed og livskvalitet i sin forbundethed med andre

Læring: Gennem følelser. Indsigt i både sig selv og i andre mennesker. At se og forstå den anden.

Hvem tager springet til relationsfaktorerne?

Når vi tager udviklingsspringet fra det røde rum til det grønne rum, tager vi det bedste fra det røderum med os. Viljen og målorienteringen. Men nu anvender vi vores større indsigt i os selv OGandre til at integrere det røde rums kvaliteter i det grønne rum og sætte os endnu større mål. Mange lederjobs i arbejdslivet forudsætter grønne kvalifikationer. Og kompleksiteten øges, idetfacit ikke længere er en given kvantitativ eller faktuel størrelse, men opgaverne er mereprocessuelle, langvarige og usikre.

Hvem tager springet? Mennesker der scorer højt på Social Forståelse, Tillid og Udadvendthed føler sig hjemme i detgrønne rum. De viser stor interesse for deres medmennesker og bruger meget tid på at sætte sigind i og forstå andres tanker, følelser og handlinger. De er socialt nysgerrige, åbne og tolerante, oghar i kraft af deres fokus på følelser og relationer opbygget en grundlæggende social kompetence.

Enkeltfaktorer

– Social Forståelse

– Tillid

– Udadvendthed