Hvad er resultatfaktorer?

Resultatfaktorer

Mennesker der føler sig hjemme i det røde rum står på en stærk personlig og mental platform, og er godt rustede til at klare sig igennem vanskelige, kritiske og udfordrende opgaver. Det er mennesker med en indre trang til konstant at udføre opgaverne bedre, hurtigere og mere effektivt. De har et positivt syn på sig selv, deres evner og muligheder, og de ønsker frihed til selv at bestemme hvordan opgaverne skal løses. I det Røde rum finder vi mennesker, der sætter pris på dynamik, hastighed og klare mål, og de vil selv fylde jobbet ud, både i forhold til indhold, mål og metoder.

  • Præstationsmotiv
  • Selvtillid
  • Selvstændighed

Resultatfaktorer

Arbejdslivsmotiv: At stræbe efter at nå materielle mål og præstere det ypperste.

Arbejdslivsroller: Leverandør af resultater

Emotionelt motiv: Selvhævdelse

Læring: Ved at prøve. Opnåelse af erfaring og personlige færdigheder.

Resultatfaktorer – Det røde rum

På et tidspunkt i vores liv vokser behovet for og lysten til at definere os selv som subjekt og træde frem i vores unikhed og forskellighed fra de andre. Vi må sætte os mål, lære ved at prøve, testevores vilje, præstere og udvikle os til et selvstændigt og unikt individ.

Vi må afgrænse os selv i forhold til andre og sætte os vore egne unikke mål. Vi må præstere og stræbe efter at nå vores livsmål.

Hvem tager springet til resultatfaktorerne?

Når vi tager udviklingsspringet fra vores trygheds- og sikkerhedszone i det blå rum og springer ud iverden, tager vi det bedste og mest brugbare med os fra den ”blå” periode. Men det der før var etmål i sig selv bliver nu et middel til at stræbe efter og nå de større personlige livsmål.

Hvem tager springet?Mennesker der scorer højt på Præstationsmotiv, Selvtillid og Selvstændighed føler sig hjemme idet røde rum. De er frihedssøgende og står på en stærk personlig og mental platform, hvorfra deer godt rustede til at klare sig igennem vanskelige, kritiske og udfordrende opgaver. De har en indre trang til konstant at udføre opgaverne bedre, hurtigere og mere effektivt, og de har et positivtsyn på sig selv, deres evner og muligheder

Enkeltfaktorer:

Præstationsmotiv

Selvtillid

Selvstændighed