Hvad er trækteori?

Amerikanerne er praktiske mennesker. De tager en fordybet teori og gør den praktisk anvendelig. Op igennem det 20. århundrede har de igennem både kliniske forsøg og indsamling af store datamængder identificeret en række personlighedstræk, der i dag anvendes indenfor både forsvaret og erhvervslivet.

Den trækteoretiske skole opfatter personligheden som en struktur af træk, dvs. brede dispositioner for at agere på en bestemt måde.

Et træk er en umiddelbar iagtagelig side ved en persons væremåde OG et træk er en overordnet personlig disposition til at være på en bestemt måde.

F.eks. at være selskabelig, kontaktsøgende og snakkesalig dækker over en dybere disposition for Udadvendthed. Udadvendthed er et Grundtræk, dvs. et stabilt vedvarende træk, som karakteriserer personen i alle situationer over en lang periode.

Trækket skal være stabilt, vedvarende, og vise sig som det SAMME handlingsmønster i FORSKELLIGE situationer.

Vi skal være opmærksomme på, at denne type personlighedsmålinger er at opfatte som ”et rids i lakken”, altså en mere konkret og fragmentarisk bestemmelse af personligheden som nogle adfærdsmønstre, der igen er et produkt af nogle dybere og bagvedliggende sociale motiver og internaliserede træk. Vi måler ikke hele personligheden, således som denne fremtræder eksistentielt og komplekst

IPA 12 personlighedstræk

IPA Nordic er har med IPA Core personlighedsanalysen udviklet den højest ratede personlighedsanalyse udviklet i Norden. Analysen er defineret med fire hovedfaktorer, der skabes af 3 enkelt personlighedstræk

Hvad er trækteori? IPA Core og IPA Cockpit

Læs mere om hvad trækteori er på IPA Nordics hjemmeside

Metodefaktorer

Dette består af disse personlighedstræk:

Systemorientering

Detalje orientering

Sikkerhedsorientering

Resultatfaktorer

Dette består af disse personlighedstræk:

Præstationsfaktorer

Selvtillid

Selvstændighed

Relationsfaktorer

Dette består af disse personlighedstræk:

Social orientering

Tillid

Udadvendthed

Vækstfaktorer

Dette består af disse personlighedstræk:

Intuition

Integritet

Indflydelse