Hvem er Carl Gustav Jung?

Carl Gustav Jung (26. juli 1875 – 6. juni 1961) var en indflydelsesrig psykolog, der etablerede området analytisk psykologi. Jung er kendt for sin teoretisering om det menneskelige ubevidste, herunder ideen om, at der er en kollektiv ubevidsthed, som alle mennesker deler.

Han udviklede også en type psykoterapi – kaldet analytisk terapi – der hjalp folk til bedre at forstå deres ubevidste sind. Derudover er Jung kendt for sin teoretisering om, hvordan personlighedstyper, såsom introversion og ekstroversion, former vores adfærd.

Arven fra Jung – typeindikatorer

Efter Jungs død i 1961 fortsatte han med at forblive en indflydelsesrig person inden for psykologi. Selvom jungisk eller analytisk terapi ikke længere er en udbredt form for terapi, har teknikken stadig hengivne praktikere, og terapeuter fortsætter med at tilbyde den. Desuden forbliver Jung indflydelsesrig på grund af sin vægt på at forsøge at forstå det ubevidste.

Selv psykologer, der ikke betragter sig selv som Jungians, kan stadig have været påvirket af hans ideer. Jungs arbejde med personlighedstyper har været særlig indflydelsesrig gennem årene. Myers-Briggs Type Indicator var baseret på de personlighedstyper, der blev skitseret af Jung. Andre meget anvendte målinger af personlighed indeholder også begreber introversion og ekstroversion, selvom de har tendens til at se introversion og ekstroversion som to ender af et spektrum snarere end to forskellige personlighedstyper.

Carl Jungs ideer har været indflydelsesrige både inden for psykologi og uden for den akademiske verden. Hvis du nogensinde har ført en drømmejournal , forsøgt at blive opmærksom på dit ubevidste sind eller omtalt dig selv som en indadvendt eller udadvendt, så er der en god chance for, at du er blevet påvirket af Jung.

IPA Typer roller & Stil 

IPA Teamroller Analyse er en videreudvikling af IPA Nordics oprindelige ideer og modeller omkring begrebet Rolle og Stil. Udviklingsarbejdet med denne nye udgave er gennemført i perioden 2021 og 2022, som en del af IPA Nordics bestræbelser på at udvikle og tilpasse vores analyser til de forandringer, der sker i os og omkring os.

I forhold til de traditioner, der ligger omkring brugen af personorienterede analyser i arbejdslivet, tager vi i IPA Nordic udgangspunkt i den del af psykologien, der går under betegnelsen Integrativ Psykologi. Den Integrative Psykologi arbejder med en perspektivering og sammenskrivning af personlighedspsykologien i en feltmodel, der indfanger de angrebsvinkler og mulighedsrum vi har, for at skabe teorier og empiri omkring personligheden. Dette er forudsætningen for, at vi overhovedet er i stand til at operationalisere fænomenet personlighed igennem analyser og målinger.

Vi har i IPA Nordic med IPA Analysen udviklet en ”klassisk” personlighedsmodel og tilhørende måleinstrument, der registrerer den del af personligheden, der billedligt talt viser sig som ”toppen af isbjerget”. Det er analyser, der bygger på en systematisk registrering af vores adfærd, og de mønstre i denne adfærd, der kan sættes på begreb som personlighedstræk. Denne behavioristiske tradition er velunderbygget og veldokumenteret med en nærmest naturvidenskabelig præcision.

.

Jung Biografi Hurtige fakta

Fuldt navn  Carl Gustav Jung

Kendt for : Psykolog, grundlægger af analytisk psykologi

Født:  26. juli 1875 i Kesswil, Schweiz

Død : 6. juni 1961 i Küsnacht, Schweiz

Uddannelse : Medicin ved University of Basel; psykiatri ved universitetet i Zürich

Udgivne værker :  Psykologi af det ubevidste , Psykologiske typer ,  Moderne menneske på jagt efter en sjæl ,  Det uopdagede selv

Nøglepræstationer  Avancerede adskillige vigtige psykologiske teorier, herunder introversion og ekstroversion, den kollektive ubevidste, arketyper og betydningen af ​​drømme.

Ægtefælles navn:   Emma Rauschenbach (1903-1955)

Børnenavne : Agathe, Gret, Franz, Marianne og Helene

Berømt citat : “Mødet mellem to personligheder er som kontakten mellem to kemiske stoffer: hvis der er nogen reaktion, transformeres begge.”