Hvorfor er HR masterdata vigtige?

Derfor er HR masterdata vigtige!

De fleste organisationer har deres HR-data liggende i flere separate og dårligt indbyrdes integrerede applikationer, i forskellige dokumenter såsom regneark og sågar i papirform. Dette “system” resulterer i, at man ikke har ét pålideligt adgangspunkt til medarbejderdata. Det kan resultere i ineffektiv drift og ineffektive virksomhedsprocesser og desuden udsætte organisationen for unødvendige risici. Det kan for eksempel være risiko for brud på registerbeskyttelsen (eller overtrædelse af databeskyttelsesbestemmelserne i GDPR), og risiko for brud på datasikkerheden i for eksempel løn og godtgørelsessystemer.

Derudover er det meget tidskrævende at indtaste eller opdatere de samme informationer manuelt i flere forskellige systemer.

Visuel tilgang til masterdata

IPA Nordic har som de første udviklet et system, der anskueliggør HR data på en ny måde. Dette hedder IPA HR Insights. Det blander de kvalitative data for personanalyser. Det kan også være lederrolle eller lederstil. Det kan være fra Intelligent MUS eller medarbejdertilfredshedsmålinger. Disse data blandes nu sammen med kvantitative data fra HR systemer, der jo netop har hr master data.

Masterdata

Masterdata er data, som anvendes på tværs af organisatoriske enheder i virksomheder, og som understøtter forretningskritiske processer, som f.eks. uddannelse og forskning. Der er tale om data som ikke ændrer sig ofte, og eksempler på masterdata for personområdet kan derfor være navn og CPR-nummer, mens det for jobbet kan være uddannelse og kompetencer

Masterdata er altså ikke en ny type data, men derimod en formalisering af eksisterende data.

Det perfekte HR-master datasæt findes ikke, og data ændres hurtigt – især i disse tider.

Vores  forslag til dig er: byg videre på en stabil, automatiseret, administrativ base. Vælg hvad der skal måles på ved at definere KPI’er der hjælper med at opbygge en aktuel oversigt over din virksomheds vigtigste styrke; din medarbejdere. Mål effekten af initiativer og bliv ved med at lære alt, hvad du kan om din organisation, imens du navigerer rundt i denne nye normal.