Hvordan laver man preboarding?

Her er et eksempel på en checklisten til din virksomheds preboarding

Listen indeholder gode råd, som kan skabe tryghed og øget engagement for den nye medarbejder – allerede inden den første dag:

  1. Sørg for at den nye kollega får spist en uformel frokost sammen med den kommende leder og sit team. På den måde kan de både opleve stemningen i teamet, få dannet sig nogle relationer og se den dresscode, der er på arbejdspladsen.
  2. Er der lavet en IPA analyse, så del den, hvis medarbejderen er ok med det. Så ved alle, hvem der kommer på fagligt og personligt.
  3. Hvis det ikke passer med frokosten, så planlæg et videoopkald med teamet og den nye kollega. Det virker måske mere formelt, men det giver stadig alle en mulighed for at mødes.
  4. Hvis der er nogle sociale events eller fredagsbarer inden den nye kollega starter, så inviter den nye kollega med.
  5. Planlæg en tour for den nye kollega rundt på arbejdspladsen. På den måde kan den nye kollega allerede føle sig velkommen og mere hjemmevant, når han/hun starter rigtigt.
  6. Lad den nye kollega vide at han/hun får en social buddy og en professionel buddy på arbejdspladsen, og sørg for at de to buddies vil tage fat i den nye kollega, inden han/hun starter. Det behøver blot at dreje sig om en enkelt besked om, at de glæder sig til at møde den nye kollega.

HVORFOR ER PREBOARDING OG ONBOARDING VIGTIGT?

I de såkaldt gamle dage anså man rekrutteringsprocessen som slut, når det famøse opkald med sætningen “Du har fået jobbet” var foretaget, men gennem de seneste år har der været et øget fokus på den efterfølgende proces. Det skyldes med stor sandsynlighed, at:

– 25% af alle nyansatte har forladt deres stilling igen, inden det første år er gået.

– 46% af førstegangsjobsøgende, der får ansættelse, forlader jobbet inden for de første 18 måneder.

– 22% af de nyansatte, der forlader deres job, gør det inden for de første 45 dage af ansættelsen.

– 4% af de nyansatte vender aldrig tilbage efter deres første dag på jobbet.*

Det er tal, der er til at forstå, og som sætter tanken om preboarding og onboarding i perspektiv. Men hvad er forskellen på de to begreber, og hvad skal du gøre, når du skal byde en ny medarbejder velkommen i virksomheden?