Tryghed er den faktor, der afgør dit teams succes

Google brugte to år på at studere sine teams og identificerede fem træk, som succesfulde teams delte – pålidelighed, struktur og klarhed, mening, indflydelse og psykologisk sikkerhed.

Her er, hvordan virksomheder kan indarbejde disse træk i deres team.

Team undersøgelser har vist:

  • at teams er mere produktive end enkeltpersoner, der arbejder alene, og at godt teamwork kan føre til produktinnovation, bedre resultater og større arbejdsglæde.
  • Teammøder er et vigtigt redskab til at styre samarbejdsopgaver og produktivitet, og en transskription af teammøder gør det muligt for ledere at gennemgå interaktionerne og forstå, hvordan møderne kan bruges mere effektivt til at udveksle idéer og løse problemer.

Det er nødvendigt at arbejde effektivt som et team for at sikre, at din virksomhed når sine mål og målsætninger. Men hvad skal der til for at skabe et succesfuldt team? Formålet med Googles projekt Aristoteles, der blev lanceret i 2012, var at finde ud af dette.

Fem faktorer, der IKKE er afgørende for et teams succes:

– Teamet sidder sammen

– Teamet søger konsensusdrevede beslutninger

– Graden af arbejdspres

– Mængden af erfaring i teamet

– Størrelsen på teamet

Hvad var den mest afgørende ting for et teams succes?

Det var graden af psykologisk tryghed.  Det var med andre ord oplevelsen af:

– at man kan bede om hjælp i teamet

– at man kan begå fejl uden at blive hængt ud

– at man kan tale om tvivl og usikkerhed

– at man ikke kan ødelægge den gode stemning ved at sige folk imod

– at man føler, at ens stemme er værdsat

Og måske mest interessant, betyder teammedlemmernes individuelle kompetencer heller ikke alverden. 

Eller sagt mere præcist: Der var ikke en direkte sammenhæng mellem antallet af ’high-performers’ i et team og teamets evne til at skabe resultater.

Googles anbefalinger til teams:

Skab psykologisk sikkerhed:

Dette er en unik egenskab ved et succesfuldt team. Som Paul Santagata, industrichef hos Google, siger: “Der er intet team uden tillid.” Ifølge en undersøgelse fra 1999 henviser psykologisk sikkerhed til et teamklima, der er præget af personlig tillid og gensidig respekt, og hvor folk er trygge ved at være sig selv. I et psykologisk sikkert miljø ville hvert enkelt teammedlem føle sig fri til at sige sin mening uden frygt for at blive ydmyget, afvist eller straffet af teamet. Alle idéer er velkomne og tages i betragtning, og folk er sikre på, at de kan bidrage med deres bedste. Selv hvis de skulle komme til at snuble eller fejle, hjælper gode projektledere dem med at løse problemet og komme tilbage på sporet.

Ingen micro management

Google har brugt millioner af dollars på at evaluere næsten alle aspekter af sine medarbejderes liv – lige fra hvor ofte bestemte personer spiser sammen til hvilke egenskaber de bedste ledere har. Lederne blev chokeret, da de fandt ud af, at det er afgørende at undgå mikromanagement. Projekt Aristoteles, som involverede virksomhedens bedste statistikere, organisationspsykologer, sociologer, ingeniører og forskere, gennemgik hundredvis af Googles teams i et år for at finde ud af, hvorfor nogle gik i stå, mens andre havde succes. De konkluderede, at nøglen til at forbedre teknologigigantens teams var at forstå og påvirke de gruppestandarder, der betyder mest, og at de kunne påvirke dem.

Project Aristotle understregede vigtigheden af kommunikation, og møder er en vigtig strategi, som teams bruger til at drøfte ting ansigt til ansigt. Uanset om det drejer sig om et nyt forslag, en ny udsigt, et problem eller brainstorming af noget, hjælper møder ledere og arbejdsgivere med at lufte deres synspunkter og træffe vigtige beslutninger. Lydtransskription af disse diskussioner og personlige interaktioner er en fantastisk måde at spore, hvem der har sagt hvad, og at bruge indholdet til at lette gruppens beslutningstagning.

Hjælp medarbejderne med at være pålidelige og opfylde deres forpligtelser:

Teamets medlemmer skal have mulighed for at opfylde deres ansvar. Vurder, om medlemmerne har den tid og de ressourcer, der er nødvendige for at udføre deres opgave. Den bedste strategi vil være at spørge dem, hvor lang tid specifikke dele af opgaven vil tage. Dette afhænger af deres erfaringsniveau og andre faktorer. Målet bør være at udarbejde en præcis, realistisk tidslinje. Det er også vigtigt at skabe et miljø, hvor folk kan føle sig fri til at stille spørgsmål, når de støder på en snublesten. Som det fremgår af en nylig artikel i Business Insider, tager ledere af højtydende teams bevidste skridt til at sætte deres team i stand til at få succes ved at hjælpe medarbejderne med at være pålidelige.

Fastsæt klare holdmål, politikker og retningslinjer:

Hav et klart mål. Det vil give dit team en mission at udføre. Lav en handlingsplan, og sørg for, at hvert medlem kender sin rolle. En artikel i Business Insider nævner betydningen af RACI-diagrammet for at opnå dette. RACI står for “responsible, accountable, consulted and informed” (ansvarlig, ansvarlig, rådgivet og informeret). Projektledere kan bruge RACI-diagrammet effektivt til at uddelegere opgaver og præcisere, hvem der er ansvarlig for hvad. Dette vil være med til at fremme en hurtigere færdiggørelse af projektet, bedre kommunikation og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Mind dit team om vigtigheden af deres arbejde:

Googles undersøgelse viste, at i succesfulde teams har det arbejde, de udfører, en personlig betydning for hvert enkelt medlem. Medarbejderne er motiverede, når de ved, at deres hårde arbejde vil have en positiv indvirkning på andres liv. Se ud over rentabilitet.

Fortæl dit team, at deres tilgang vil have den rette effekt:

Gode ledere informerer deres team om betydningen af deres arbejde og fortæller dem også, at den tilgang, de har valgt, er den bedste og vil have en effekt. Det er meningsløst at have et stort problem at løse, hvis man ikke ved, at man er på rette vej til at løse det..