2 talere fra Strategisk HR på HR Dagen

2 talere fra Strategisk HR på HR Dagen havde de helt store malerpensler fremme. HR-Dagen afholdt for første gang i Danmark HR-dagen HR konference. Mere end 100 virksomheder havde tilmeldt sig – her i blandt 6 eksisterende Strategisk HR kunder.

HR Konferencens tema var “kampen om talenterne”, og ville gerne give inspiration til deltagerne via en række temaer, der i den grad præger mange danske virksomheder i et overophedet arbejdsmarked:

  • Hvordan tiltrækkes talent?
  • Hvordan fastholdes talent?
  • Hvordan udvikles talent?

Det var i de sidste 2, at Strategisk HR var inviteret som taler.

Faktisk var forskeren hos IPA Nordic, på hvis skuldre mange af analyserne i Strategisk HR hviler på, også inviteret under viden og læring.

Til dette havde HR-Dagen delt indlæggene op i 3 temaer Viden & læring, Digitaliseret HR, og HR erfaring.

Hans Voigt Eriksen var første taler, og talte om digitaliseret HR. Hans brugte egne ledelsesmæssige erfaringer fra ind- og udland. Blandt andet vandt historien om Johnny genklang, da Hans i en forandringsproces kom til at ansatte en kopi af ham selv. De mange grin fra salen gjorde, at det åbenbart var en fejl, som han ikke var alene om.

Hans Voigt Eriksen, co-pilot hos Strategisk HR fortæller:

”Det var så fantastisk igen at være ude blandt rigtige mennesker og ikke kun se det hele i skyggen af en skærm og endnu et online møde. Det var også dejligt at se så mange kunder og jeg tror, vi kommer til at byde mange nye kunder velkommen til vores 360 platform. Næsten alle har vendt retur med ønsket om en analyse og gennemgang af, hvordan Strategisk HR kan hjælpe med rekruttering og medarbejderudvikling.

Keynote på HR Dagen fra Strategisk HR – Digitaliseret HR

2 talere fra Strategisk HR på HR Dagen - Hanne Pinholt

2 talere fra Strategisk HR på HR Dagen, Hans V. Eriksen var den første

Hanne Pinholt var inviteret i den sidste kategori, nemlig HR-erfaring. Hannes tema var ”Dansk HR – i et internationalt perspektiv”, og der er nok ikke mange hr professionelle, der kan præstere en så international HR-karriere.

2 talere fra Strategisk HR på HR Dagen - Hanne Pinholt

2 talere fra Strategisk HR på HR Dagen, Hanne Pinholt var den sidste

Keynote på HR Dagen fra Strategisk HR – International HR set fra en udstationeret dansker

Hanne Pinholt, partner i Strategisk HR uddyber:

”jo, jeg har boet mange af mine voksen år i udlandet, og det har faktisk kun øget min danskhed. Jeg er fra den jyske muld, og det har også præget min karriere og mine input. Mange af de virksomheder, hvor jeg via Strategisk HR fungerer som intern HR, har også afdelinger og kontorer i udlandet.

Det er ikke alle udlændinge, der dus med den dansk ledelse. Ofte er dansk ledelse præget af lavt hierarki, lyttende ledere og hurtige beslutninger. Det er en kultur, som eksempelvis ikke alle tyskere tagger ind i.”

Tag fat i Strategisk HR, hvis du er blevet nysgerrig på person-, team- eller jobanalyser, eller hvis du tænker, at du kunne bruge en samtale om din HR situation.