7 ting om det danske arbejdsmarked

1 ting om det danske arbejdsmarked

300.000 virksomheder beskæftiger 2.779.000 personer

7 ting om det danske arbejdsmarked

 • Det danske arbejdsmarked består af ca. 300.000 aktive virksomheder

 • I alt beskæftiger 2.779.000 personer (pr. marts 2020)

 • Private arbejdsmarked  ca. 1,92 mio. lønmodtagere (2/3)

 • Offentlige arbejdsmarked ca. 830.000 lønmodtagere  (1/3)

 • Her er danskerne ansat:

  • 45% – Små og mellemstore private virksomheder (under 250 ansatte)

  • 25% – Store private virksomheder (over 250 ansatte)

  • 30% – Offentlige arbejdspladser

  *Danmarks Statistik

Årlige jobskifte: 835.296 (2018)

Ifølge Danmarks statistik og PFA er jobomsætningen steget markant alle år siden man startede med effektiv måling ( 2009 ).

Således lå den såkaldte jobomsætning (et mål for antallet af jobskifte) på 835.296 i 2018. Det er det højeste niveau i de år, der findes tal for (2009-2018).

Til sammen ligning lå den på kun 668.228 jobskifter i 2010 altså en eksplosiv stigning.

Note: Hver 6. person over 60 år skiftede job i 2018.

2 ting om det danske arbejdsmarked
3 ting om det danske arbejdsmarked

Hver 5. dansker skifter job pga dårlig chef

 • Den hyppigste årsag til et jobskifte en DÅRLIG CHEF – mere end hver 5 dansker (21%) skifter job på grund af en dårlig chef.

 • Herefter kommer der 4 andre , som også i meget høj grad er årsager hertil.

  1. Dårligt arbejdsmiljø

  2. Muligheden for bedre løn

 • Hvad er en  dårlig chef ?

   • 73% af alle nævnte at chefen skabte et dårligt arbejdsmiljø

   • 39% af alle nævnte chefens manglende evner

   • 36% af alle nævnte af chefen ikke lyttede til de ansattes ideer og forlag

Det usynlige jobmarked

Det usynlige jobmarked består af de stillinger, der aldrig bliver slået op gennem officielle kanaler. Det kan være stillinger, der bliver besat via uopfordrede ansøgninger, netværk, headhunting/ rekrutteringsbureauer osv. i 2018 udgjorde det “usynlige” jobmarked 62% for de private arbejdspladser og ca 1/3 for de offentlige arbejdspladser. Det vil sige at hvert andet job faktisk aldrig bliver slået op.

 • 39% besættes via netværk

 • 27% via uopfordrede henvendelser

 • 9% via en headhunter

 • Kun 1% via sociale medier.

Så i det usynlige jobmarked benyttes der kun 9% af jobs via headhuntere og rekrutteringsvirksomheder.

4 ting om det danske arbejdsmarked
5 ting om det danske arbejdsmarked

Det synlige jobmarked

Hvis man så kigger på, hvordan de synlige jobopslag så besættes:

Private

 • 70% sig af opslåede stillinger i det private

 • 65 % sig af netværk

 • 59% sig af LinkedIn

 • 19% Rekruttering & headhunter firmaer

Offentlige

 • 70% sig af opslåede stillinger i det private

 • 43 % sig af netværk

 • 38% sig af LinkedIn

Arbejdere / Funktionærer

Arbejdere

Der et fald i de lønmodtagere som DS kategoriserer som arbejdere (fra ca. 1 million til 760.000) og ligeledes et fald i arbejdernes andel i den samlede arbejdsstyrke, fra 56 % i 1970 til kun 36 % i 2007 – godt en tredjedel af arbejdsstyrken.

Funktionærer

Derimod er der en stigning i antallet af funktionærer (fra 830.000 til 1,3 mio.), samt dermed en stigning i deres andel af den samlede arbejdsstyrke fra 44 til 64%, lige knap to tredjedele. Set på denne måde er funktionæransættelse i dag den dominerende ansættelsesform herhjemme i dag.

6 ting om det danske arbejdsmarked
7 ting om det danske arbejdsmarked

Størrelsen af danske virksomheder – målt i antal af medarbejdere. (Data er fra Vainu marts – 2021)

Antal ansatte Antal virksomheder
0 51.727
1-49 206.312
50-99 4.132
100-149 1.354
150-199 654
200- 499 1.111
500-1.999 525
2.000-2.999 69
3.000+ 172
Total 266.011

Nysgerrig? Kontakt Strategisk-HR

Strategisk-HR har softwaren og den viden der kan hjælpe dig navigere i ovenstående 7 udsagn.

Vores 360° HR software håndterer alt fra rekruttering til medarbejderudvikling – alt sammen baseret på højeste danske forskning.

Ræk gerne ud allerede i dag.

8 ting om det danske arbejdsmarked