360° Strategisk HR Cockpit virker for CORNATOR A/S

CORNATOR A/S blev stiftet i 1990 som en konsulentvirksomhed med fokus på implementering af IT-løsninger i udvalgte brancher. Branchekendskabet sikrer, at kundernes værdikæde i en turbulent verden understøttes i dag og i morgen. Den seneste teknologi er ikke nok alene. Det er samspillet mellem mennesker, løsninger og processer, som gør forskellen.

Med voksende afdelinger i både Viborg, København, Sandefjord i Norge og Arnhem i Holland er CORNATOR en international virksomhed. Rundt på kontoret på toppen af Toldboden i Viborg hænger en lang række citater og værdier, der definerer CORNATOR som arbejdsplads.

“Vi er nu en international virksomhed, der snart runder 100 medarbejdere og for os var valget af Strategisk HR meget let. Forskningsbaggrunden er dansk forskning via IPA Nordic (Integral Personligheds Analyser), og er den højest certificerede i Norden. Det 360° Strategisk HR cockpit sikrer CORNATOR høj kvalitet i både rekruttering og medarbejderudvikling.”

Søren Busk, Chief People Officer, der siden 1997 har været hos CORNATOR, fortæller om drivkraften hos CORNATOR:

”For os er det vigtigt, at den psykologiske kontrakt mellem medarbejder og virksomhed hænger sammen. Vi bruger meget tid på at udvikle og ikke mindst værne om vores kultur, og den drivkraft, der skaber CORNATOR. ’People & Culture’ har det overordnede formål at sikre 100% fokus på at skabe og opretholde en ‘Attraktiv Arbejdsplads’ – et af de 3 nøgle elementer i CORNATORs vision. Fordi vi tror på, at det hele starter med glade medarbejdere – Glade medarbejdere = Glade kunder = En sund og bæredygtig forretning.”

Søren Busk

Søren Busk, Chief People Officer

Vi er en lærende organisation og derfor er Knowhow et centralt begreb. Vi søger at løse en problemstilling hos en enkelt kunde, så den kan bruges af de mange andre kunder, der måtte have en lignende. For den enkelte medarbejder gives rammer for at kunne stræbe efter det højeste videns- og erfaringsniveau, som giver kunder og virksomhed mulighed for udvikling.

Skal vi lykkes med det, så skal Kommunikation også være fremtrædende. For os er kommunikation både at lytte, tale og skrive, men også at dele information. Vi anerkender, værdsætter og svarer på enhver henvendelse fra kunder, samarbejdspartnere og ansatte. Vi kommunikerer åbent og ærligt og professionelt. Vi anerkender og overvejer seriøst andres idéer og svarer respektfuldt på synspunkter, der adskiller sig fra vores egne. Vi kommunikerer med hjertet såvel som med hjernen.

Den grundlæggende kultur er skabt med dybe jyske rødder, og der for er Frihed under ansvar essentielt for os. Enhver medarbejder er med til at tilrettelægge sin egen hverdag, men er forpligtet af helheden.