Gratis HR materiale fra HR – Dagen

For anden gang havde HR Dagen sat den danske HR branche stævne. 126 virksomheder var tilmeldt konferencen. Temaet var HR – som den strategiske brobygger. Konferencen blev afholdt i Aarhus den 15/3 på Aarhus Station og i København 17/3 på Hotel Comwell Copenhagen Portside.

HR bør fremover være katalysatoren i paradokset mellem Drift & Udvikling og Proces & Relation – det var omdrejningspunktet for dagen. Formiddagen var læring og eftermiddagen erfaring. Tiden imellem blev brugt til at netværke.

Steen Wæver Poulsen
konferencier

Download præsentation

Tak til sponsorerne for at sikre en 100% gratis HR Konference – på meget højt niveau.

Deltagerene gav konferencen en meget høj kvalitetsscore på 4,5/5.

“Spændende emner især om generationsledelse og datadrevet & Strategisk HR”

Deltager på HR Dagen

God viden og inspiration. Høre, hvad der rører sig på området

Deltager på HR Dagen

“Relevante og spændende faglige indlæg samt netværke”

Deltager på HR Dagen

Faglig viden kombineret med praktiske muligheder

Deltager på HR Dagen

“Dagen var godt planlagt og der var god dynamik”

Deltager på HR Dagen

Godt fagligt indhold, og en afslappet, dejlig stemning

Deltager på HR Dagen

Dejligt med relevante og aktuelle problemstillinger, samt “nyheder” ift. systemer mv.

Deltager på HR Dagen

“En dejlig uformel stemning, og hvor mange bidrog aktivt

Deltager på HR Dagen

DOWNLOAD

HENRIK B. SØRENSEN
Lektor ved Institut for Virksomhedsledelse (Aarhus Universitet), Phd, forfatter

TEMA – GENERATIONSLEDELSE

De unge sidder på al viden om digitale teknologier og deleøkonomi, mens den lidt ældre generation sidder i ledelserne i virksomhederne. Kombinationen med unge, der har den nyeste viden, og den ældre generation, der sidder i ledelsen går ikke altid stille af.

Hør, hvordan du giver feedback og motiverer de unge, så de bliver i din virksomhed, og du kan vinde kampen om morgendagens kunder

DOWNLOAD

FLEMMING OLSEN
Forsker & grundlægger af IPA Nordic Adfærds- personlighedsanalyser

TEMA – INDIVIDET I EN BIG DATASAMMENHÆNG

Flemming Olsen er den danske forsker med den højeste ratede personlighedsanalyse IPA. Flemming har forsket i sammenhængen mellem personligheden og det fremgangsrige lederskab.

Flemmings interesse er individet i en Big Data sammenhæng. Flemming har derfor forsket i den Intelligente Mus, som han vil folde ud på HR-Dagen.

LARS IB
Rektor og Direktør, Business Institute

TEMA – HR SOM BROBYGGER MELLEM FORRETNINGEN OG ORGANISATIONENS KOMPETENCER

Rammebetingelserne for den fremsynede virksomhed har aldrig været mere komplekse eller uforudsigelige i en tid præget af mangel på arbejdskraft, COVID-19, Agenda 2030, udfordringer med de globale forsyningskæder og øget priser.

HR-funktionen har fået en unik rolle som den balancerede brobygger på en række fronter. Indlægget giver dig en konkrete metoder til at håndtere ovenstående, så du proaktivt kan blive den strategiske brobygger.

HANS VOIGT ERIKSEN
Co-Pilot, Strategisk HR ApS

DOWNLOAD

TEMA – DATADREVET HR I PRAKSIS

Strategisk HR er et dansk konsulenthus og softwarehus, der leverer 360° IPA HR cockpit fokus på optimal rekruttering og medarbejderudvikling. Det er dansk forskning i personlighed og adfærd på det højeste niveau.

Nøgleområderne er IPA personlighedsanalysen og den intelligente mus, samt evnen til at spotte lederpotentiale.

DOWNLOAD

JESPER LOHMANN ANDERSEN
Director BSO Udvikling

DOWNLOAD

Præsentation

ANNETTE THOMSEN
Customer Success Manager, Sympa ApS

TEMA – DATADREVET HR

Vores mål er at hjælpe virksomheder med at navigere rundt i disse hurtigt skiftende tider, der ofte kræver lynhurtige og tydelige handlinger fra HR-medarbejdere verden over, som følge af den nuværende COVID-19-pandemi.

Sympa er integreret med IPA 360° Cockpit.