Ny Release af 360° Strategisk HR Cockpit

Den førende danske forsknings- og software virksomhed IPA Nordic lancerer ny version af det banebrydende 360° Strategisk HR Cockpit. Fokus er på nye features og internationalisering. Alle Strategisk HR’s kunder opdateres automatisk – uden nedetid. 

20.000 analyser senere…

Det er en stor vækstrejse, som Strategisk HR er på.

Siden sidste release i marts-2021, har en ny kunde gennemsnitligt valgt Strategisk HR’s løsninger minimum 1 gang i ugen. I denne måned er der allerede onboarding af 10 nye kunder.

Næste release forventes at komme 31/12-2021 og bliver en dobbelt release. Først of fremmest lanceres IPA Staff, der er et HR-System til håndtering af medarbejderdata. Samtidig lanceres det revolutionerende Intelligente MUS koncept, der gennem 6 temaer giver HR afdelingen muligheden for en individuel medarbejderudviklingssamtale med udgangspunkt i medarbejderens unikke personlighed.

Ny Release af 360° Strategisk HR Cockpit

Eksempler på nye Features

Internationalisering

Vi lever i en international verden, og medarbejdere arbejder på kryds og på tværs af menneskeskabte landegrænser.

Spørgerammen på personlighedsanalysen er derfor udvidet til at inkluderet i alt 7 sprog, og flere er på vej. I øjeblikket er det Dansk, Svensk, Norsk, Finsk, Tysk, Engelsk og Hollandsk.

De skriftlige feedback er nu tilgængelig på Dansk, Engelsk og Tysk.

Ny Release af 360° Strategisk HR Cockpit
Ny Release af 360° Strategisk HR Cockpit

Intelligente kandidat spørgsmål

At stille de rigtige spørgsmål, der bringer den nødvendige kompetence afdækning frem i lyset er svært.

I denne release kommer, for første gang, spørgsmål til kandidater knyttet til aktuel score på IPA Analysens 12 skalaer. Spørgsmålene skal opfattes som inspiration, hvor du som professionel bruger af IPA Analysen, selv vælger de spørgsmål ud, som du ønsker og finder relevante at anvende i din feedback til kandidaten.

Gruppe – og teamanalyser

Teamudvikling – vækst gennem fælles styrke

Hvilken kikkert tages frem, når gruppen af mennesker ser ud i verden? Griber alle den samme kikkert og derved ser det samme, eller er der en forskellighed, der sikrer maksimalt input?

Teamudvikling handler, i forhold til helheden, om at håndtere menneskeskabte processer, og i forhold til den enkelte, om at være god til noget. Et team er altså afhængig af både den enkeltes talent for at løse en bestemt opgave og af evnen til at kombinere talent således, at man mest effektivt når de opstillede mål. I ethvert Team findes der fire grundlæggende funktioner, der tilsammen tegner det menneskelige landkort, vi skal orientere os efter.

Ny Release af 360° Strategisk HR Cockpit
Ny Release af 360° Strategisk HR Cockpit

Kandidatdatabase

I et arbejdstagermarked er fastholdelsen af kompetente kandidater vigtig, uden samtidig at gå på kompromis med med GDPR. Det er nu muligt at fastholde kandidater i en kandidatdatabase, og løbende forespørge om de ønsker at forlænge virksomhedens adgang til deres date med 6 mdr. adgangen.

Der er mange nye features i IPA 360° Strategisk HR Cockpit – så mange, at vi ikke kan liste dem alle her.

Tag fat i os og hør, hvordan du kan få din HR leverance til at understøtte både dagens og morgendagens udfordringer.

Husk, Strategisk HR både certificerer analyserne og kan fungere som HR afdeling eller sparringspartner til HR.