Sympa og IPA Nordic

Sympa HR er den førende skandinaviske leverandør af HR-løsninger til både offentlige og private virksomheder. Løsningen er en cloudløsning, der sikrer virksomheder med ansatte i flere lande en ensartet og GDPR sikker håndtering af alle medarbejderdata. Blandt de danske kunder finder man blandt OK Benzin, Aura Energi, KOMPAN, KMC etc.

Virksomheden er i vækst og Sympa HR har næsten konstant åbne jobs. I øjeblikket søges der to nye kollegaer med fokus på implementering og integration med kundernes systemlandskab. Med friske COVID-19 tests inviterede firmaet IPA Nordic og forsker Flemming Olsen indenfor i de flotte lokaler på Åboulevarden i Aarhus.

I 2 timer inspirerede Flemming med en blanding af konkret forskning, anekdoter fra et lang forskningsliv og specifikke Sympa temaer. Hvordan udvikles og vækstes Syma, uden at kulturen forlades? Udgangspunktet var menneskets konkrete arbejdsmæssige livsrejse, om at tage det bedste med sig videre.

Flere gange kom der spontane udbrud fra medarbejderne:

”Ja, selvfølgelig hænger det sådan sammen”

”Hold nu op, det giver så meget mening nu over for den kunde, jeg arbejder med.”

“Det er bare så meget dig!”

Medarbejderne havde alle udfyldt en IPA – Core (Integral Personligheds Analyse), samt en IPA JobMatch analyse. Hver analyse tog ca. 20-25 minutter at udfylde. Alle analyserne er samlet i IPA’s 360° strategiske HR cockpit og herfra kan den individuelle feedback gives. Samtidig kan det optimale team sammensættes, så de komplementære kompetencer udnyttes.

I rekrutteringen af de nye medarbejdere er det nu let at sammenligne kandidaterne med Sympas eget team. Anette Thomsen forklarer: – ”Pludselig er det helt åbenlyst, hvilke personlige kompetencer, der vil komplementere teamet og drive os frem mod bedre resultater. IPA og 360° Strategisk HR vil helt sikkert være en stor hjælp til fremtidige rekrutteringer.”

Sympas unikke virksomhedskultur

Søren Ravnkær, Team Lead hos Sympa, fortæller:

”Enhver virksomhed har deres egen kultur, det er også tilfældet her hos Sympa.

Vi havde et ønske om at kunne kortlægge dette, således det ikke blot var en mavefornemmelse, men noget konkret, som vi vil udvikle, passe på og ikke mindst italesætte med og overfor hinanden.

Internt kalder vi hinanden Sympaticos. Det er en rigtig god gruppe at være en del af. IPA hjælper os med at sætte ord på det at være en Sympatico.

Vi glæder os til at ansætte de næste mange Sympaticos både i Danmark, men også internationalt.”

Annette Thomsen, Customer Success Manager uddyber:

“Kulturen hos Sympa er udpræget relationel. Vi investerer os selv i arbejdet og i hinanden. Vi har stor respekt for hinandens færdigheder, og det er vigtigt for os, at der er social rummelighed. Det er et arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på sociale kompetencer, og hvor vi støtter hinanden. Hos Sympa er relationer en helt afgørende motivationsfaktor for den enkelte. Vi arbejder i grupper og teams, hvor vi komplementerer hinanden. Arbejdet med IPA har helt klar givet os en bedre forståelse for hinanden. ”

Intelligent mus

Med den personlige analyse og JobMatch analysen udfyldt er det også muligt at arbejde med ”intelligent mus”. JobMatch tager udgangspunkt i både den rolle man udfylder nu, men har også et fokus på en ønsket rolle eller retning. Ved at sammenligne de to skabes der rum til en dialog omkring fremtidens jobindhold. På baggrund af det udfyldte foreslår systemet automatisk spørgsmål og emner. Det vil sige, at hver eneste medarbejder får sin helt egen rejse. Det er jo netop det, medarbejderudvikling handler om.

Intelligent MUS

Læs mere om Sympa på Sympas hjemmeside