Det socialpædagogiske opholdssted Fonden Kanonen vælger Strategisk HR til medarbejderudvikling

Strategisk HR er godt for Fonden Kanonen. Siden 2002 har Kanonen ydet en kvalificeret socialpædagogisk indsats overfor udsatte børn og unge. Med differentierede pladstyper og en lang række andre tilbud, leveres en helhedsorienteret indsats med perspektiv, kvalitet og barnet i centrum på bostederne.

Kanonen er et fondsejet socialpædagogisk opholdssted for udsatte børn og unge i alderen 12-23 år. Kanonen er godkendt til 30 unge, og tilbyder i dag fire forskellige pladstyper fordelt på seks afdelinger, som hver har plads til tre til seks unge. Alle afdelinger er placeret i nærheden af Hadsten lige uden for Aarhus. Med organisatorisk og faglig volumen leveres en bred vifte af tilbud inden for det socialpædagogiske arbejde med udsatte børn og unge.

Mogens Rasmussen, pædagogisk chef fortæller:

Om Fonden Kanonen

”Vores målgruppe er bredt defineret, idet vi har flere interne visitationsmuligheder og dermed mulighed for individuel matchning set i forhold til den enkelte unges behandlingsbehov og udviklingsniveau.

Ligesom den individuelle matchning i høj grad har fokus på den øvrige ungegruppe.”
”Beboerne kan komme med mange baggrunde.

Det kan være forskellige opvækstrelaterede og eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling. Det kan være diagnoser, og som ud over en eller flere diagnoser, og dermed en kompliceret ungdomsadfærd.

Det kan også være begyndende og eller mindre stofmisbrug.”

Hvorfor Strategisk HR?

”At arbejde i Fonden Kanonen stiller store krav til den faglige uddannelse og erfaring med mennesker, der har specielle behov i livet.

Disse faglige krav kan vi en rekrutteringssituation hurtigt afkode. Det vi ønsker er at komme ind bag ved, og forstå de kompetencer, hver enkelt kandidat kommer med.Medarbejderudviklingen er helt centralt og er derfor essentielt for os.

Vi ønsker hele mennesker, der fungerer både i og udenfor jobbet.

Vi tror rigtig meget på den integrale idé, der ligger til grund for den forskningsmæssige tilgang i IPA Analyserne.

Strategisk HR er en optimal partner for virksomheder uden egen professionel HR-afdeling. Den løbende intelligente mus sikrer, at vi kommer hele vejen rundt. Strategisk HR er godt for Fonden Kanonen.